Hyppää sisältöön

Arvot

Keskeiset arvot

Asiakaskeskeisyys, yhdessä tekeminen ja toisten osaamisen kunnioittaminen ja hyödyntäminen

Asiakkaalle tuotetaan lisäarvoa, joka nostaa myös palvelujen vaikuttavuutta jalyhentää työttömyyden kestoa:

– Parempi palvelutarpeiden ymmärtäminen
– Enemmän henkilökohtaista palvelua
– Tehostettu ohjaus palveluihin
– Voimavarojen ja osaamisen yhdistäminen sekä toimintatapojen uudistaminen em. lähtökohdista käsin -> työllisyys-, koulutus- sekä sosiaali-ja terveyspalvelujen yhteensovittaminen