Hyppää sisältöön

Työpanoksen siirtäminen yrityksen käyttöön

Työntekijän voi työllistää myös siirtämällä palkkatuella palkatun työpanoksen toisen yrityksen käyttöön (ns. edelleensijoitus).

Tällöin työ tehdään yrityksessä, mutta työsuhde on Savonlinnan kaupunkiin tai muuhun työnantajaan.

Työpanoksen siirtämisen avulla työntekijä pääsee näyttämään osaamistaan ja oppimishalujaan.

Työnantaja taas voi riskittömästi selvittää työntekijän sopivuuden tarjottuun työhön.

Kun työntekijän sopivuus työtehtävään todentuu, edelleensijoitus päätetään ja työntekijä siirtyy työsopimuksella työnantajan palvelukseen.

Työpanoksen siirtäminen voi olla joustava ratkaisu tilapäiseen työvoiman tarpeeseen, kuten kausivaihteluihin tai pidempiin sijaisuuksiin.

Kaikki työnantajat voivat siirtää tuella palkatun työpanosta toisen yrityksen käyttöön.

Kaupungin palkkaamien palkkatukityöllistettyjen työpanoksen siirtämisestä laskutamme yritystä kaupungin maksamien palkkauskustannusten ja saadun palkkatuen välisen erotuksen + 5%:n hallintokulut.