Hyppää sisältöön

Kuparipaja

Kakkostiimin työntekijät
Kakkostiimi

Reipashenkisessä ”Kuparipajassa” käy n. 25 asiakasta tekemässä eri pituisia työpäiviä ja
-viikkoja. Perusajatuksena on tuottaa mielekästä työtä ja sisältöä tiimiläisten päivään erilaisten työtehtävien avulla. Ohjelmassa on myös lehdenlukua, tietokilpailuja sekä vierailuja virikeryhmissä, kuten esimerkiksi bingossa, karaokessa ja palloiluissa. Päivään kuuluu asiakkaiden fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin päivittäinen seuranta sekä joitain lääkehoidollisia toimenpiteitä, kuten verensokeri ja verenpaineen mittausta, sekä lääkkeiden annostelua. Tarpeen mukaan avustusta ja ohjausta saa myös työn ulkopuolisissa asioissa. Tuen tarpeet perustuvat asiakaslähtöisyyteen sekä kestävän kehityksen periaatteisiin. Tiimissä tehdään monenlaisia alihankintatöitä.  Asiakas saa sosiaalisia kontakteja, onnistumisen ilon, uusien asioiden oppimista, sekä vakautta ja rutiinia päivärytmiin. Työtehtävät valitaan asiakkaan kiinnostuksen ja taitojen mukaan. Työ on yhteistyötä asiakkaan ja ohjaajan välillä. Jokainen asiakas on yksilö, joka vaatii erilaisen opastuksen erilaisia kommunikaatiomenetelmiä käyttäen.

Lait itsemääräämisoikeudesta ja kehitysvammaisten erityishuollosta ovat tiimin ohjenuorana. Tarjoamme monipuolisesti eri vaatimustason tehtäviä asiakkaan taitojen mukaan. Tiimissä on mukava ja rauhallinen ilmapiiri, jossa asiakkaat viihtyvät.

Yhteystiedot

Irma-Riitta Tuunanen 044 417 4153
Jarno Punnonen 044 417 4185

TYÖPAJA TELAKKA
Telakkatie 9, 57230 Savonlinna