Hyppää sisältöön

Övriga tekniska tjänster

Nyslott har en mångsidig hamnservice. I stadens centrum ligger en passagerarhamn för kryssningsfartyg. Dessutom har Nyslott flera gästhamnar för turister med mindre farkoster. Djuphamnen betjänar oceangående fraktfartygen som anländer till och avgår från Nyslott.

Stadens kommunaltekniska tjänster planerar, bygger och sköter underhåll av gator och grönområden.

Vatten och avloppsverket Savonlinnan Vesi har i uppgift att skaffa och distribuera vatten, bygga och sköta underhåll av vattenrör, leda avlopps- och regnvatten, sköta underhåll av avloppsnätet samt rena avloppsvatten.

Avfallshanteringen sköts av företaget Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy som ägs av ett regionalt delägarlag.

Kontaktuppgifter

e-post: tekninen.toimiala(at)savonlinna.fi
Kari Tikkanen, teknisk direktör
Tfn +358 44 417 4600
Fax +358 15 515 946
Adress: Olavinkatu 27, 57130 Nyslott
E-post: kari.tikkanen(at)savonlinna.fi

Stadens miljöskyddstjänster har i uppgift att övervaka och främja miljö- och naturskyddet i Nyslott.

Närmare upplysningar på finska

Matti Rautiainen, miljöchef
Tfn +358 44 417 4685
Fax +358 15 272 425
Adress: Olavinkatu 27, 57130 Nyslott
Besöksadress: C-trappan, 2 vån.
E-post: matti.rautiainen(at)savonlinna.fi