Hyppää sisältöön

Nyslotts skeden

Då Erik Axelsson Tott grundade Olofsborg 1475 på en holme mitt i Kyrönsalmi sund blev detta inledningen till att staden började ta form. Borgen, som hade namngivits efter Sankt Olof och till en början även kallades Nya slottet, byggdes som skydd mot den östra gränsen mellan Sverige och Ryssland.

Den bebyggelse som uppstod på holmen intill borgen fick 1639 stadsrättigheter av Per Brahe och Nyslotts stad grundades.

I början av 1900-talet utvecklades staden i snabb takt i och med att en badinrättning och sågindustri etablerades där. Det hade även stod betydelse för stadens utveckling att Saima kanal öppnade för trafik och järnvägsbygget stod klart. Under början av 1900-talet var Nyslott redan ett centrum för fartygstrafiken på Saimen. Samtidigt började även en industrialisering av staden.

Turismen ökade under första världskriget i och med att badhusgäster började resa till Nyslott. Järnvägsförbindelsen från S:t Petersburg hade ju redan etablerats.

I början av 1973 anslöts största delen av kommunen Säminge till staden.
Kommunen Savonranta förenades med Nyslott i början av år 2009. Kommunerna Kerimäki och Punkaharju förenades med Nyslott i början av år 2013.