Hyppää sisältöön

Stadens fritidstjänster

Stadens idrottssektor skapar förutsättningar för invånarna att idka fysiska aktiviteter bland annat genom att erbjuda idrottsplatser samt arrangera lämpliga motionsformer för olika specialgrupper. Barn och unga prioriteras särskilt inom idrottssektorn.

Det finns många konditionsspår och naturstigar på stadens område. Badare kan söka sig till de allmänna badstränderna eller simhallen. Vissa dagar har även allmänheten möjlighet att åka skridsko i ishallen. Även frisbeegolfbanan i Pihlajaniemi är fritt tillgänglig.

Ungdomssektorn har i uppgift att stödja de ungas väg in i vuxenlivet. Ungdomsarbetet syftar till att uppmuntra de unga att välja en drogfri livsstil samt jobba med förebyggande ungdomsarbete tillsammans med olika samarbetsparter.

Ungdomsverkstaden erbjuder information och handledning för arbetslivet, jobbprojekt med beställningsarbeten, ansvar för såväl arbetet, sig själv som arbetsgemenskapen samt upplevelser, erfarenheter av att lyckas och misslyckas.

Närmare information om fritidstjänsterna