Hyppää sisältöön

Ympäristönsuojelupalvelut

Kaupungin ympäristönsuojelupalvelujen tehtävänä on valvoa ja edistää ympäristön- ja luonnonsuojelua Savonlinnassa lakien ja niiden perusteella annettujen säädösten mukaisesti. Keskeisimmät säädökset ovat ympäristönsuojelu-, jäte- ja vesilaki sekä Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset ja alueellisen jätelautakunnan yleiset jätehuoltomääräykset.

Ympäristönsuojelupalvelut valmistelee myös kaupunginhallitukselle luonnonsuojelulaissa kunnalle kuuluvat asiat ja huolehtii kaupungin luonnonsuojelualueiden ja -kohteiden luonnonsuojelullisesta hoidosta sekä luonnon virkistyskäytön edistämisestä yhteistyössä kaupungin muiden viranomaisten kanssa.

Rakennus- ja ympäristölautakunta toimii mm. Savonlinnan kaupungin ympäristölupa- ja leirintäalueviranomaisena sekä hoitaa yleisissä jätehuoltomääräyksissä jätehuollon valvontaviranomaiselle määrätyt tehtävät.

Käyntiosoite:
Kaupungintalo, Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
C-porras, 2. kerros
Sähköposti: ymparistonsuojelu (at) savonlinna.fi

Henkilöstö ja yhteystiedot:

Rautiainen Matti, ympäristöpäällikkö

 • Yksikön päällikön tehtävät
 • Rakennus- ja ympäristölautakunnan asiat ja niiden esittely
 • Viranhaltijapäätösten antaminen
 • Ympäristöohjelmien laatiminen
 • Suojelualueet ja -kohteet, lajien suojelu
 • Vesistöjen tilan seuranta ja kuormitusasiat sekä kunnostus-, suojelu- ja rakentamishankkeet
 • Jätevedenpuhdistamojen ja kaatopaikkojen seuranta
 • Ojitusasiat
 • Vesiliikennelain mukaiset asiat
 • Ympäristönsuojelu- ja jätehuoltomääräysten noudattamisen valvonta
 • Naapuruussuhdelain mukaiset asiat

Puh. 044 417 4685

Sähköposti: matti.rautiainen (at) savonlinna.fi

Käyhkö Heidi, ympäristösuunnittelija

 • Ympäristölupien, maa-aineslupien sekä muiden lupa- ja ilmoitusasioiden valmistelu
 • Hallintopakkoasiat
 • Maastoliikennelain perusteella tehtävien päätösten valmistelu
 • Leirintäalueilmoituksista tehtävien päätösten valmistelu
 • Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamishakemuksista tehtävien päätösten valmistelu
 • Koeluonteista toimintaa koskevien päätösten valmistelu
 • Meluilmoituksista tehtävien päätösten valmistelu
 • Ilmastoasiat ja kestävän kehityksen edistämiseen liittyvät asiat
 • Kotisivut ja viestinnän yhteyshenkilö
 • Ympäristökasvatus

Puh. 044 417 4687

Sähköposti: heidi.kayhko (at) savonlinna.fi

 

Haajanen Kirsi, ympäristötarkastaja

 • Valvontaohjelman ja -suunnitelman laatiminen
 • Valvontakäynnit
 • Lupavelvollisten vuosiraportoinnin tarkistaminen
 • Rekisteröintimenettely
 • Aloituskokoukset maa-ainesluvissa
 • Satamien jätehuollon valvonta
 • Roskaamistapausten selvittäminen
 • Öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunnan viranomaistyöryhmän vastuuhenkilö sekä muut asiantuntijatehtävät
 • Ilmanlaadun seurannan vastuuhenkilö
 • YLVA-rekisterin ylläpitäjä ja vastuuhenkilö
 • Ympäristörikostyöryhmän yhdyshenkilö
 • Ympäristönhoitokatselmukset

Puh. 044 417 4686

Sähköposti: kirsi.haajanen (at) savonlinna.fi

Turunen Hanne, ympäristöinsinööri

 • Jätevesisuunnitelmien ja saneerauksia koskevien jatkoaikahakemusten käsittely sekä saneerausten lopputarkastus
 • Vesihuoltolain mukaista liittymisvelvollisuutta vesijohtoon, viemäriin ja hulevesiverkostoon koskevien vapautushakemusten käsittely
 • PIMA-kohteiden asiatuntijatehtävät
 • Jätteen lajitteluun ja käsittelyyn liittyvät asiatuntijatehtävät
 • Jätelain mukaisten ilmoitusten käsittely
 • Jätehuoltomääräyksiä koskevien poikkeushakemusten käsittely
 • Lannan varastointiin ja levittämiseen liittyvät asiat

Puh. 044 417 4690

Sähköposti: hanne.turunen (at) savonlinna.fi

Säily Tarja, toimistosihteeri

 • Toimistotehtävät
 • Asiakirjojen kirjaaminen ja arkistointi
 • Asianosaisten kuuleminen
 • Lausunto- ja vastinepyynnöt
 • Päätösten ja otteiden postitus
 • NOTTO-rekisterin ylläpito / päivittäminen
 • Vakuusmaksuasiat

Puh. 044 417 4688

Sähköposti: tarja.saily (at) savonlinna.fi