Hyppää sisältöön

Företagartjänster

Nyslotts stad erbjuder mångsidiga möjligheter att bedriva företagsverksamhet.

Det finns 1 600 företag i Nyslott. Köpkraften i Nyslottsregionen uppgår till 50 000 invånare. Finlands stora skogstillgångar finns här och följaktligen är trävarubranschen livlig i trakten.

Nyslott är en knutpunkt för insjötrafiken på Saimen. Detta livar upp stadsbilden och ger likväl utkomst för många företagare. Avståndet från centrum till flygfältet är cirka 15 kilometer. Många av företagen drar nytta av närheten till S:t Petersburg. Ryssarna är en viktig målgrupp inom turismen. Förhandlingar har inletts på hög nivå för att få en gränsövergång till Parikkala. Ett gränsövergångsställe skulle medföra oräkneliga möjligheter för den utvecklingskorridor som skulle skapas från Parikkala till Nyslott och vidare i riktning mot Jyväskylä.

Stadens lokalitetstjänster har i uppgift att anskaffa, låta bygga, sköta underhåll och hyra ändamålsenliga lokaliteter till stadens producenter av tjänster och för nya företag.

Kontaktuppgifter

E-post: tekninen.toimiala(at)savonlinna.fi
Kari Tikkanen, teknisk direktör
Tfn +358 44 417 4600
Fax +358 15 515 946
Adress: Olavinkatu 27, 57130 Nyslott
E-post: kari.tikkanen(at)savonlinna.fi

NOHEVA: öppnar globala marknader för innovativa pionjärer

Nyslotts teknikpark, NOHEVA, är ett centrum för expertis och kompetens för framtidens skogsindustri, bioekonomi samt miljö- och energiteknik, inklusive IKT. Genom vårt nätverksbyggande skapar vi synergieffekter som både stärker tjänste- och teknikleverantörernas tillväxt och konkurrenskraft och främjar utvecklingen av nya produkter och affärsområden.

Teknikparken erbjuder kunskapsintensiva organisationer och utmärkta miljöer för produktutveckling: från uppstart och tillväxtsfas till globalisering.

Mer information finns på vår webbsida http://www.noheva.fi/ (på finska)