Hyppää sisältöön

Tjänster för byggare

Stadens tomttjänster har hand om försäljning och uthyrning av tomter och andra markområden till kommuninvånare, näringslivet och företag.

Planläggningstjänster sköter detalj- och generalplanläggningen.

Mätningsservice har i uppgift att

  • arrangera byggplatser inom detaljplaneringsområdet såväl till staden som utomstående
  • erbjuda tjänster i form av fastighetsdata, lägesdata och terrängmätning såväl till stadens egna organisationer som utomstående.

Kontaktuppgifter

e-post: tekninen.toimiala(at)savonlinna.fi

Byggnadstillsynen har i uppgift att övervaka att byggandet håller hög kvalitet samt ansvara för stadsbilden och -miljön. Byggnadstillsynen behandlar olika tillstånd som krävs för byggen, gör inspektioner i anslutning till tillstånden samt ger instruktioner och handledning i fråga om byggen.

Närmare upplysningar på finska

Juha Karvinen, byggnadsinspektör
Tfn +358 44 417 4692
Adress: Olavinkatu 27, 57130 Nyslott
E-post: juha.karvinen(at)savonlinna.fi