Hyppää sisältöön

Dagvård och småbarnsfostran

Nyslott erbjuder tjänster inom småbarnsfostran på kommunala daghem, i familjedagvård och gruppfamiljedagvård. Även privata aktörer producerar tjänster inom småbarnsfostran.

Ansökan om dagvård

Dagvårdsplatser kan ansökas året om. Familjen bör lämna in en dagvårdsansökan senast fyra månader innan dagvården inleds. Om sysselsättningsläget eller studierna styr behovet av dagvård, och det inte går att förutse en exakt tidpunkt, bör dagvårdsplatsen sökas så fort som möjligt men senast två veckor innan barnet behöver en vårdplats.

Blanketter för ansökan om dagvård kan hämtas på dagvårdsbyrån samt daghemmen. Blanketterna finns även på stadens webbsidor (på finska). Ansökningsblanketterna ska då skrivas ut, fyllas i och lämnas till dagvårdsbyrån på adressen: Olavinkatu 27 B, 57130 Savonlinna

Dagvårdsavgifter

Avgiften för den kommunala dagvården bestäms procentuellt utgående från familjens storlek och inkomster. Den högsta avgiften är 283 euro i månaden per barn och den lägsta avgiften som tas ut är 26 euro i månaden per barn. Det yngsta barnet som får dagvård betraktas alltid som första barnet i familjen. Om familjen har flera barn i heldagsvård är avgiften för det andra barnet samma som för det första barnet men högst 255 euro i månaden. För varje följande barn är avgiften 20 procent av avgiften för det yngsta barnet. Avgiften uppbärs för högst 11 månader per verksamhetsår. Verksamhetsåret inleds den 1 augusti och avslutas följande år den 31 juli.

Dagvårdsavgiften fastställs att motsvara situationen vid betalningstillfället antingen enligt en utredning över inkomsterna eller utifrån uppskattade inkomster. Om personen som ansöker om dagvårdsplats inte uppger sina inkomster kan kommunen fastställa att den högsta avgiften debiteras. Dagvårdsavgiften granskas i början av verksamhetsåret och även vid andra tidpunkter såvida familjens omständigheter väsentligt förändras.
Det finns cirka 20 privata familjedagvårdare runtom i staden. Närmare upplysningar om den privata familjedagvårdens platser lämnas av ordförande Heli Lifflander-Oikari vid föreningen för de privata familjedagvårdarna,
telefon +358 44 292 1212. E-post: slnyksit.pphoito(at)netti.fi

Föreningen Linnalan Setlementti ry arrangerar lekskole- och förskoleverksamhet vid Linnalan leikkikoulu i stadens centrum. Närmare information, tfn +358 15 511 825 eller +358 44 351 1825 eller via föreningens webbsidor.

Tero Tuononen, chef för småbarnsfostran
Tfn +358 50 435 4901
Adress: Olavinkatu 27, 57130 Nyslott
E-post: tero.tuononen@savonlinna.fi

Hemvårdsstöd

I stället för kommunal dagvård kan familjen välja hemvård av barn om familjen har barn under 3 år. Rätten till hemvårdsstöd gäller även för familjens andra barn under skolåldern.
Efter avslutad utbetalning av föräldrapenning kan föräldrarna alltså välja om barnet ska

  • placeras i kommunal dagvård,
  • skötas hemma och få hemvårdstöd eller
  • placeras i privat dagvård med hjälp av privatvårdsstöd.

Närmare information om hemvårdsstödet finns på FPA:s sidor. I Nyslott betalas inte hemvårdsstödets kommuntillägg.