Hyppää sisältöön

Suutarniemen omakotitaloalue

Luonnonkaunis Suutarniemi sijaitsee Saimaan rannalla noin 7 kilometrin päässä kaupungin keskustasta kaakkoon. Suutarniemen alue rajoittuu pohjoisesta Koivukadun omakotitaloalueeseen ja lännessä Pihlajaveteen. Rantaviivaa alueella on noin 3,4 km. Lähimmät palvelut ovat noin 1,5 km päässä, mm. vuonna 2021 valmistunut alakoulu.

Alla löydät infoa Suutarniemen alueen kehittymisestä, rakentamisesta, markkinoinnista, lehtijutuista sekä yhteystiedot tonttien luovutukseen, rakentamislupiin sekä kunnallistekniikan rakentamiseen. Päivitämme tätä sivua aina kun tapahtuu.

Myynnissä olevat rantatontit löytyvät sivulta Suutarniemen vapaat rantatontit.

Suutarniemi

2023

2022

2021

 • 29.10.2021: Paikallislehti Itä-Savon juttu Suutarniemen tarjouskilpailun päättymisestä.
 • 28.10.2021: Tarjouskilpailussa olleet tontit ovat myynnissä pohjahinnoilla tiedot löytyvät Suutarniemen vapaat rantatontit sivulta.
 • 18.10.2021 klo 12.00: Tarjouskilpailu päättyy. Tarjouskilpailussa ei tullut yhtään tarjousta. Avauspöytäkirja.
 • 9.-10.10.2021: Tontteihin tutustuminen omatoimisesti.
 • 6.10.2021: Uusi-Saimaa lehden juttu Suutarniemen tarjouskilpailusta.
 • 6.10.2021: Myynti-ilmoitus Uusi-Saimaa lehdessä.
 • 29.9.2021: Myynti-ilmoitus Savonmaa lehden Asuminen ja Rakentaminen liitteessä.
 • 25.-26.9.2021: Tontteihin tutustuminen omatoimisesti. Karkulahdentien ja Suutarniementien risteyksessä on opastaulu alueesta ja myytävistä tonteista. Myytävät tontit on merkitty tonttikartoilla. Alue on työmaa-aluetta joten siellä liikkuessa on käytettävä erityistä varovaisuutta.
 • 22.9.2021: Savonlinnan Seudun aluelehti Savonmaan juttu tarjouskilpailun alkamisesta.
 • 18.9.2021: Tarjouskilpailu alkaa. Myytävät tontit ja myyntiehdot.
 • 18.9.2021: Myynti-ilmoitus Itä-Savo lehdessä.
 • 17.9.2021: Paikallislehti Itä-Savon juttu tarjouskilpailun alkamisesta.
 • 16.9.2021: Lehdistötiedote.
 • 15.9.2021: Tontit on merkitty maastoon. Myytävillä tonteilla on tonttikartat.
 • 14.9.2021: Lohkottavien tonttien toimituskokoukset.
 • 31.8.2021: Paikallislehti Itä-Savon juttu Suutarniemestä.
 • 25.8.2021: Tonttien maastoon merkitseminen on alkanut.
 • 23.7.2021: Mainos Uusi Saimaa lehden liitteessä Iloista ja turvallista lomaa Saimaalla. Liite on ilmestynyt myös Ilta-Sanomat-lehden välissä.
 • 24.6.2021: Paikallislehti Itä-Savon juttu Suutarniemestä.
 • 16.6.2021: Kunnallistekniikan ym. infran rakentaminen on alkanut.
 • 15.6.2021: Maanrakennus Arto Jääskeläinen Oy:n TIEDOTE Suutarniemen kunnalistekniikan rakentamisesta.
 • 14.6.2021: Savonlinnan Veden TIEDOTE Suutarniemen kunnallistekniikan rakentamishankkeesta.
 • 7.6.2021: Katselmus Suutarniemessä.
 • 24.5.2021: Suutarniemen lomarakennuspaikkojen vuokralaisille on lähetty kutsu katselmukseen.
 • 19.5.2021: Kunnallistekniikan piiriin tulevalla alueella olevat vuokrasopimukset on maankäyttöinsinöörin päätöksillä irtisanottu päättymään 30.11.2021. Irtisanomisen yhteydessä vuokralaisille on lähetetty hintalaskelma vuokra-alueelle muodostettavasta omakotitontista sekä sitova tiedustelu etuoikeuden käyttämisestä. Tiedustelu on palautettava 31.7.2021 mennessä.
 • 18.5.2021 § 106: Tekninen lautakunta on valinnut Suutarniemen kunnallistekniikan rakennusurakoitsijaksi Maanrakennus Arto Jääskeläinen Oy:n.
 • 13.5.2021: Tonttien hinnoittelu ja luovutusehdot päätös (20.4.2021 § 90) on saanut lainvoiman.
 • 28.4.2021: Paikallislehti Itä-Savon juttu Suutarniemestä.
 • 20.4.2021 § 90 : Tekninen lautakunta on vahvistanut Suutarniemen omakotitonttien luovutusehdot ja tonttien (korttelit 115, 116, osa 118, osa 123 ja 125) hinnoittelun.
 • 6.4.2021: Paikallislehti Itä-Savon juttu Suutarniemestä.
 • 25.3.2021: Tonttipalvelut on lähettänyt alueen vuokralaisille kirjeet Suutarniemen kunnallistekniikan rakentamisesta. Vuokralaiset, joiden vuokrasopimus  tullaan irtisanomaan vuoden 2021 aikana ovat saaneet alustavan tiedon irtisanomisesta. Kirje 1 ja Kirje 2 (irtisanottavat).
 • Tammikuu-huhtikuu: Neuvotteluja alueen infran rakentamisesta.
 • Tonttien muodostaminen alkaa.
 • 26.1.2021: Tekninen lautakunta on hyväksynyt Suutarniemenkadun, Kesäkodinkadun, Karkulahdenkujan ja Oravakujan katusuunnitelmat sekä Peiponkujan ja Suutartaival kevyen liikenteen väylien suunnitelmat.
 • 5.1. – 20.1.2021: Suutarniemen katusuunnitelmat ovat olleet nähtävänä.

2020

 • 15.12.2020 § 84: Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2021 talousarvion
 • 27.10.2020 § 192: Tekninen lautakunta on hyväksynyt talousarvioesityksen vuodelle 2021. Lautakunta on pitänyt erittäin tärkeänä elinkeinopoliittisena investointina Suutarniemen kunnallistekniikan rakentamisen aloittamista vuonna 2021.

2014

 • 5.6.2014: Savonlinnan kaupunki lähetti alueen vuokralaisille kirjeen sekä alustavan tiedustelun halukkuudesta ostaa/vuokrata lomarakennuspaikalle muodostettavan omakotitontin. Kirje 2014.

2008 – 2011

 • 10.1.2011: Suutarniemen asemakaava on tullut lainvoimaiseksi.
 • 22.2.2010 § 7: Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan, jolla Suutarniemen alue on kaavoitettu omakotitaloalueeksi. Asemakaava 730.
 • 2.6.2009 § 161: Tekninen lautakunta on päättänyt Suutarniemen tonttien luovutusperiaatteista vuokralaisille.
 • Kaavoitusprosessin yhteydessä on tehty alueen luontoselvitykset, vaikutustenarvioinnit, osallisten kuulemiset sekä pyydetty viranomaisten lausunnot.
 • 25.3.2008 § 141: Kaupunginhallitus on tehnyt Suutarniemen alueen kaavoituspäätöksen.

Omakotitalon rakentamisen luvat ja liittymät:

Rakentamisohjeet ja rakentamislupa: Savonlinnan kaupunki / rakennusvalvonta
Asemakaavassa on määritelty yleiset rakentamisohjeet tonteille. Tarkemmat rakentamisohjeet antaa rakennusvalvonta.

Kunnallistekniikka: Savonlinnan kaupunki / Savonlinnan Vesi
Vesi- ja viemäriliittymät rakennetaan tonttien rajalle saakka
Savonlinnan Veden sopimusehdot
Tonttijohtojen rakentamiskustannukset
Savonlinnan Veden palvelumaksut
Savonlinnan Vesi hinnasto 1.1.2021 alkaen

Sähköverkkoliittymä: Järvi-Suomen energia

Kunnallistekniikan rakentaminen

Urakoitsija:
Maanrakennus Arto Jääskeläinen Oy
Jääskeläinen Pia
maanrakennusoy (at) luukku.com
puh. 050 594 3350

Jääskeläinen Arto
maanrakennusoy(at)luukku.com
puh. 0500 991 560

Rakennuttajan edustus

Hinkkanen Esa, vesihuoltopäällikkö

 • Tekninen toimiala / Savonlinnan Vesi

Puh. 044 417 4800

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Sähköposti: esa.hinkkanen@savonlinna.fi

Vesihuoltoverkoston rakennuttaminen

Vihavainen Leena, verkostoinsinööri

 • Tekninen toimiala / Savonlinnan Vesi

Puh. 044 417 4811

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Sähköposti: leena.vihavainen@savonlinna.fi

Pietarinen Juha, verkostoteknikko

 • Tekninen toimiala / Savonlinnan Vesi

Puh. 044 417 4810

Osoite: Schaumanintie 30, 57200 Savonlinna

Sähköposti: juha.pietarinen@savonlinna.fi

Katujen rakennuttaminen

Haajanen Jyrki, työpäällikkö

 • Tekninen toimiala / Satamapalvelut

Puh. 044 417 4622

Osoite: Vuohisaarenkatu 5, 57230 Savonlinna

Sähköposti: jyrki.haajanen@savonlinna.fi

Maankäyttöpalvelut ja rakennusluvat

Tonttimarkkinointi, kauppakirjat ja vuokrasopimukset

Junnila Petra, maankäyttöasiantuntija

 • Tekninen toimiala / Maankäyttöpalvelut

Puh. 044 417 4670

Osoite: Olavinkatu 27 57130 Savonlinna

Sähköposti: petra.junnila@savonlinna.fi

Inkinen Tiina, maankäyttöneuvottelija

 • Tekninen toimiala / Maankäyttöpalvelut

Puh. 044 417 4671

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Sähköposti: tiina.inkinen@savonlinna.fi

Rakennuslupa-asiat

Karvinen Juha, rakennustarkastaja

 • Tekninen toimiala / Rakennusvalvonta

Puh. 044 417 4692

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Sähköposti: juha.karvinen@savonlinna.fi