Hyppää sisältöön

Suutarniemen omakotitaloalue

Suutarniemi

Luonnonkaunis Suutarniemi sijaitsee Saimaan rannalla noin 7 kilometrin päässä kaupungin keskustasta kaakkoon. Suutarniemen alue rajoittuu pohjoisesta Koivukadun omakotitaloalueeseen ja lännessä Pihlajaveteen. Rantaviivaa alueella on noin 3,4 km. Lähimmät palvelut ovat noin 1,5 km päässä.

2008 – 2011

 • 25.3.2008 § 141: Kaupunginhallitus on tehnyt Suutarniemen alueen kaavoituspäätöksen.
 • Kaavoitusprosessin yhteydessä on tehty alueen luontoselvitykset, vaikutustenarvioinnit, osallisten kuulemiset sekä pyydetty viranomaisten lausunnot.
 • 2.6.2009 § 161: Tekninen lautakunta on päättänyt Suutarniemen tonttien luovutusperiaatteista vuokralaisille.
 • 22.2.2010 § 7: Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan, jolla Suutarniemen alue on kaavoitettu omakotitaloalueeksi. Asemakaava 730.
 • 10.1.2011: Suutarniemen asemakaava on tullut lainvoimaiseksi.

2014

 • 5.6.2014: Savonlinnan kaupunki lähetti alueen vuokralaisille kirjeen sekä alustavan tiedustelun halukkuudesta ostaa/vuokrata lomarakennuspaikalle muodostettavan omakotitontin. Kirje 2014.

2020

 • 27.10.2020 § 192: Tekninen lautakunta on hyväksynyt talousarvioesityksen vuodelle 2021. Lautakunta on pitänyt erittäin tärkeänä elinkeinopoliittisena investointina Suutarniemen kunnallistekniikan rakentamisen aloittamista vuonna 2021.
 • 15.12.2020 § 84: Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2021 talousarvion

2021

 • 5.1. – 20.1.2021: Suutarniemen katusuunnitelmat ovat olleet nähtävänä.
 • 26.1.2021: Tekninen lautakunta on hyväksynyt Suutarniemenkadun, Kesäkodinkadun, Karkulahdenkujan ja Oravakujan katusuunnitelmat sekä Peiponkujan ja Suutartaival kevyen liikenteen väylien suunnitelmat.
 • Tammikuu-huhtikuu: Neuvotteluja alueen infran rakentamisesta.
  Tonttien muodostaminen alkaa.
 • 25.3.2021: Tonttipalvelut on lähettänyt alueen vuokralaisille kirjeet Suutarniemen kunnallistekniikan rakentamisesta. Vuokralaiset, joiden vuokrasopimus  tullaan irtisanomaan vuoden 2021 aikana ovat saaneet alustavan tiedon irtisanomisesta. Kirje 1 ja Kirje 2 (irtisanottavat).
 • 6.4.2021: Paikallislehti Itä-Savon juttu Suutarniemestä.
 • 20.4.2021 § 90 : Tekninen lautakunta on vahvistanut Suutarniemen omakotitonttien luovutusehdot ja tonttien (korttelit 115, 116, osa 118, osa 123 ja 125) hinnoittelun.
 • 28.4.2021: Paikallislehti Itä-Savon juttu Suutarniemestä.
 • 13.5.2021: Tonttien hinnoittelu ja luovutusehdot päätös (20.4.2021 § 90) on saanut lainvoiman.
 • 18.5.2021 § 106: Tekninen lautakunta on valinnut Suutarniemen kunnallistekniikan rakennusurakoitsijaksi Maanrakennus Arto Jääskeläinen Oy:n.
 • 19.5.2021: Kunnallistekniikan piiriin tulevalla alueella olevat vuokrasopimukset on maankäyttöinsinöörin päätöksillä irtisanottu päättymään 30.11.2021. Irtisanomisen yhteydessä vuokralaisille on lähetetty hintalaskelma vuokra-alueelle muodostettavasta omakotitontista sekä sitova tiedustelu etuoikeuden käyttämisestä. Tiedustelu on palautettava 31.7.2021 mennessä.
 • 24.5.2021: Suutarniemen lomarakennuspaikkojen vuokralaisille on lähetty kutsu katselmukseen.
 • 7.6.2021: Katselmus Suutarniemessä.
 • 14.6.2021: Savonlinnan Veden TIEDOTE Suutarniemen kunnallistekniikan rakentamishankkeesta
 • 15.6.2021: Maanrakennus Arto Jääskeläinen Oy:n TIEDOTE Suutarniemen kunnalistekniikan rakentamisesta
 • 16.6.2021: Kunnallistekniikan ym. infran rakentaminen on alkanut.
 • 24.6.2021: Paikallislehti Itä-Savon juttu Suutarniemestä.
 • 23.7.2021: Mainos Uusi Saimaa lehden liitteessä Iloista ja turvallista lomaa Saimaalla. Liite on ilmestynyt myös Ilta-Sanomat-lehden välissä.
 • 25.8.2021: Tonttien maastoon merkitseminen on alkanut.
 • 31.8.2021: Paikallislehti Itä-Savon juttu Suutarniemestä.
 • 14.9.2021: Lohkottavien tonttien toimituskokoukset.
 • 15.9.2021: Tontit on merkitty maastoon. Myytävillä tonteilla on tonttikartat.
 • 16.9.2021: Lehdistötiedote.
 • 17.9.2021: Paikallislehti Itä-Savon juttu tarjouskilpailun alkamisesta.
 • 18.9.2021: Myynti-ilmoitus Itä-Savo lehdessä.
 • 18.9.2021: Tarjouskilpailu alkaa. Myytävät tontit ja myyntiehdot.
 • 25.-26.9.2021: Tontteihin tutustuminen omatoimisesti.
 • 9.-10.10.2021: Tontteihin tutustuminen omatoimisesti.

Täydennämme aikataulua vuoden aikana.

Omakotitalon rakentamisen luvat ja liittymät:

Rakentamisohjeet ja rakentamislupa: Savonlinnan kaupunki / rakennusvalvonta
Asemakaavassa on määritelty yleiset rakentamisohjeet tonteille. Tarkemmat rakentamisohjeet antaa rakennusvalvonta.

Kunnallistekniikka: Savonlinnan kaupunki / Savonlinnan Vesi
Vesi- ja viemäriliittymät rakennetaan tonttien rajalle saakka
Savonlinnan Veden sopimusehdot
Tonttijohtojen rakentamiskustannukset
Savonlinnan Veden palvelumaksut
Savonlinnan Vesi hinnasto 1.1.2021 alkaen

Sähköverkkoliittymä: Järvi-Suomen energia

Kunnallistekniikan rakentaminen

Urakoitsija:
Maanrakennus Arto Jääskeläinen Oy
Jääskeläinen Pia
maanrakennusoy (at) luukku.com
puh. 050 594 3350

Jääskeläinen Arto
maanrakennusoy(at)luukku.com
puh. 0500 991 560

Rakennuttajan edustus

Hinkkanen Esa, vesihuoltopäällikkö

 • Tekninen toimiala / Savonlinnan Vesi

Puh. 044 417 4800

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Sähköposti: esa.hinkkanen@savonlinna.fi

Kupiainen Mikko, vesihuoltoinsinööri

 • Tekninen toimiala / Savonlinnan Vesi

Puh. 0504106888

Sähköposti: mikko.kupiainen@savonlinna.fi

Vesihuoltoverkoston rakennuttaminen

Vihavainen Leena, verkostoinsinööri

 • Tekninen toimiala / Savonlinnan Vesi

Puh. 044 417 4811

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Sähköposti: leena.vihavainen@savonlinna.fi

Pietarinen Juha, verkostoteknikko

Puh. 04 4417 4810

Osoite: Schaumanintie 30, 57200 Savonlinna

Sähköposti: juha.pietarinen@savonlinna.fi

Katujen rakennuttaminen

Haajanen Jyrki, työpäällikkö

 • Tekninen toimiala / Kunnallistekniset palvelut

Puh. 044 417 4622

Osoite: Schaumanintie 30, 57230 Savonlinna

Sähköposti: jyrki.haajanen@savonlinna.fi

Maankäyttöpalvelut ja rakennusluvat

Tonttimarkkinointi, kauppakirjat ja vuokrasopimukset

Mönkkönen Riku, maankäyttöinsinööri

 • Tekninen toimiala / Tonttipalvelut

Puh. 044 417 4670

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Sähköposti: riku.monkkonen@savonlinna.fi

Inkinen Tiina, maankäyttöneuvottelija

 • Tekninen toimiala / Tonttipalvelut

Puh. 044 417 4671

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Sähköposti: tiina.inkinen@savonlinna.fi

Tikkanen Kari, tekninen johtaja

 • Tekninen toimiala / Tekninen hallinto

Puh. 044 417 4600

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Sähköposti: kari.tikkanen@savonlinna.fi

Rakennuslupa-asiat

Karvinen Juha, rakennustarkastaja

 • Tekninen toimiala / Rakennusvalvonta

Puh. 044 417 4692

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Sähköposti: juha.karvinen@savonlinna.fi