Hyppää sisältöön

Tilaisuudet pääkirjasto Joelissa

Jos haluat järjestää yleisötilaisuuden kirjastossa, ota ensin yhteyttä kirjastoon.

Kahvilayrityksen yhteystiedot: Joelin kahvila palvelee kirjaston aukioloaikoina ja sitä ylläpitää Activity Maker, puh.  045 112 2456.

Ohjeet tilaisuuksien järjestäjille

Kirjaston yleiset tilat ovat järjestöjen ja yksityishenkilöiden käytettävissä maksuttomasti erilaisten tilaisuuksien järjestämistä varten. Seuraavat ohjeet on laadittu, jotta yhteistyö olisi sujuvaa.

 • Tilaisuuden järjestämisestä on etukäteen sovittava kirjaston kanssa. Ennakkotieto tilaisuudesta ja ohjelma on toimitettava kirjastoon etukäteen. Kirjastolla on oikeus tehdä muutoksia ohjelmaan. Ohjelmaa ei saa julkistaa ennen kuin kirjasto on sen hyväksynyt.
 • Tilaisuuden tulee luonteeltaan soveltua kirjastoon ja sen toimintaperiaatteisiin.
 • Tilaisuuden tulee olla kaikille avoin ja maksuton.
 • Tilaisuus ei saa kohtuuttomasti häiritä kirjaston normaalia toimintaa.
 • Tilaisuuden tulee sijoittua kirjaston aukioloaikaan. Yleisön ja järjestäjien tulee poistua kirjaston sulkeutuessa.
 • Tilaisuuden järjestäjän on etukäteen tutustuttava tilaan ja sovittava kirjaston henkilökunnan kanssa käytännön järjestelyistä.
 • Tilaisuuden järjestäjä huolehtii tiedottamisesta ja markkinoinnista. Kirjasto voi lisätä järjestäjän toimittaman tiedotteen omille verkkosivuilleen ja ilmoitustaululle.
 • Jos tilaisuudessa on juoma- tai ruokatarjoilua, sen voi tilata kirjastossa toimivasta kahvilayrityksestä, puh. 045 112 2456.
 • Paloturvallisuusmääräyksen mukaan kirjaston tiloissa saa yhtaikaa olla enintään 440 henkeä. Tilaisuuden järjestäjän vastuulla on valvoa, ettei määrä ylity.
 • Akustista musiikkia voidaan esittää paikoissa, jotka sovitaan henkilökunnan kanssa. Äänentoistolaitteita saa käyttää vain kuulutuksiin ja lyhyen esityksen säestyksenä.
 • Tilaisuuden järjestäjä huolehtii mahdollisesta kalusteiden siirtämisestä ennen tapahtumaa ja sen jälkeen. Järjestäjän omat kalusteet ja tarvikkeet on vietävä pois heti tapahtuman päätyttyä.
 • Jos tilaisuus aiheuttaa ylimääräistä siivousta, järjestäjä huolehtii siitä. Järjestäjän on korvattava mahdolliset kiinteistölle tai irtaimistolle aiheutuneet vahingot.