Hyppää sisältöön

Lomakkeet

Lomakkeet ovat joko

  • verkosta tulostettavia lomakkeita tai
  • verkossa täytettäviä ja suoraan verkon välityksellä lähetettäviä lomakkeita.

Jos käytät Safari-selainta, voit saada sähköiseltä lomakesivulta ilmoituksen ”Tämä yhteys ei ole yksityinen”. Jatka tällöin Näytä lisätiedot -linkistä ja valitse ”vierailla sivustolla” -linkki. Internet Explorer -selaimella lomakkeet eivät toimi oikein.

Tulostettavat lomakkeet lähetetään postin välityksellä lomakkeissa tai hakuohjeissa oleviin osoitteisiin.

Henkilötietojen käsittely kaupungin sähköisen asioinnin yhteydessä

Savonlinnan kaupungilla on käytössä myös Suomi.fi-viestit
Lähetetty viesti ohjautuu kaupunginkansliaan.

Suomi.fi-viestit on paperipostin korvaava viestintäkanava kansalaisen ja palvelun käyttöön ottaneiden viranomaisten välillä. Sen kautta viranomaiset voivat lähettää kansalaisille päätöksiään ja muita asiakirjoja tietoturvallisesti sähköisesti.

Suomi.fi – yleiset lomakkeet

Kohdeavustukset vuodelle 2021:

Hakuaika päättyi 21.10.2020 klo 15.00

Rekisteröityjen järjestöjen ja yhteisöjen kohdeavustushakemus v. 2021 (yli 5000€)

Savonlinnan kaupungin avustusten myöntämistä koskevat yleiset ehdot

Selvitys avustuksen käytöstä

Elinkeinopalvelut:

Tapahtumatukihakemus kesälle 2021

Kohdeavustushakemus (alle 5000€)

Pysäköinninvalvonta:

Sähköinen oikaisuvaatimus pysäköinninvalvojalle
Claim for correction

Hakemus yksityisen kiinteistön ottamisesta kunnallisen pysäköinninvalvonnan piiriin

Pyyntö ajoneuvon siirtämiseksi yksityiseltä alueelta

Koulutoimi ja varhaiskasvatus:

Kulttuuripalvelut:

Rekisteröityjen järjestöjen kulttuuritoimintaan kohdistuvat avustukset (yli 5000€) ovat haettavana vuosittain.

Vapaa-aikapalvelut:

Tekniset palvelut

Asuntopalvelut

Hallintopalvelut

Jätehuolto

  • Kiinteistön jätehuolto (pdf)
  • Yhteisen jäteastian/kompostorin käyttäminen (pdf)
  • Sekajäteastian tyhjennysvälin pidentäminen (pdf)
  • Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen keskeyttäminen määräajaksi (pdf)
  • Asumisessa syntyvien lietteiden omatoiminen käsittely (pdf)

Jätehuollon perusmaksun määräytyminen

Aluekeräysmaksun määräytyminen

Kaavoitus

Kaupunkiympäristö

Maaseututoimi

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta on siirtynyt käyttämään sähköistä asiointia, lupahakemukset ja neuvontapyynnöt voi täyttää osoitteessa www.lupapiste.fi

Ruoka- ja siivouspalvelut

Savonlinnan Vesi

Tontit

Yksityistiet

Ympäristönsuojelu