Hyppää sisältöön

Lomakkeet

Lomakkeet ovat joko

  • verkosta tulostettavia lomakkeita tai
  • verkossa täytettäviä ja suoraan verkon välityksellä lähetettäviä lomakkeita.

Jos käytät Safari-selainta, voit saada sähköiseltä lomakesivulta ilmoituksen ”Tämä yhteys ei ole yksityinen”. Jatka tällöin Näytä lisätiedot -linkistä ja valitse ”vierailla sivustolla” -linkki. Internet Explorer -selaimella lomakkeet eivät toimi oikein.

Tulostettavat lomakkeet lähetetään postin välityksellä lomakkeissa tai hakuohjeissa oleviin osoitteisiin.

Henkilötietojen käsittely kaupungin sähköisen asioinnin yhteydessä

Savonlinnan kaupungilla on käytössä myös Suomi.fi-viestit
Lähetetty viesti ohjautuu kaupunginkansliaan.

Suomi.fi-viestit on paperipostin korvaava viestintäkanava kansalaisen ja palvelun käyttöön ottaneiden viranomaisten välillä. Sen kautta viranomaiset voivat lähettää kansalaisille päätöksiään ja muita asiakirjoja tietoturvallisesti sähköisesti.

Suomi.fi – yleiset lomakkeet

Kohdeavustukset vuodelle 2022:

Haku koskee kaupunginhallitukselta, elinkeinojaostolta ja lautakunnilta haettavia yli 5000€ suuruisia avustuksia. Hakemukset tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta 13.10.2021 klo 15 mennessä.

Kohdeavustushakemus (yli 5000€)

Savonlinnan kaupungin avustusten myöntämistä koskevat yleiset ehdot

Selvitys avustuksen käytöstä

Elinkeinopalvelut:

Tapahtumatukihakemus kesälle 2021

Kohdeavustushakemus (alle 5000€)

Pysäköinninvalvonta:

Sähköinen oikaisuvaatimus pysäköinninvalvojalle
Claim for correction

Hakemus yksityisen kiinteistön ottamisesta kunnallisen pysäköinninvalvonnan piiriin

Pyyntö ajoneuvon siirtämiseksi yksityiseltä alueelta

Koulutoimi ja varhaiskasvatus:

Kulttuuripalvelut:

Kulttuuritoimi jakaa syksyllä 2021 pieniä tapahtuma-avustuksia, jaettavana oleva summa on yhteensä 3000€. Tarkemmat tiedot alla olevassa hakuohjeessa. Hakuaika päättyy 30.11.2021.

Hakulomake: Syksyn 2021 tapahtuma-avustus

Tapahtuma-avustuksen tiliselvitys

Vapaa-aikapalvelut:

Tekniset palvelut

Asuntopalvelut

Hallintopalvelut

Jätehuolto

  • Kiinteistön jätehuolto (pdf)
  • Yhteisen jäteastian/kompostorin käyttäminen (pdf)
  • Sekajäteastian tyhjennysvälin pidentäminen (pdf)
  • Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen keskeyttäminen määräajaksi (pdf)
  • Asumisessa syntyvien lietteiden omatoiminen käsittely (pdf)

Jätehuollon perusmaksun määräytyminen

Aluekeräysmaksun määräytyminen

Kaavoitus

Kaupunkiympäristö

Maaseututoimi

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta on siirtynyt käyttämään sähköistä asiointia, lupahakemukset ja neuvontapyynnöt voi täyttää osoitteessa www.lupapiste.fi Ohje luvan hakemiseen

Ohje liittyjille LVI-työt

Selvitys naapurin kuulemisesta

Naapurin suostumus

Kosteudenhallintasuunnitelma

Hakemus rakennustyön aloittamiseksi ennen luvan lainvoimaisuutta

Rakennustyön aloituskokouspöytäkirja

Ulkovärityssuunnitelma

Suunnittelijan kelpoisuuden arviointi

Ilmanvaihtotyön tarkastusasiakirja

KVV-työn tarkastusasiakirja

Maalämpö porausraportti

Selvitys kiinteistöön asennettavista vesi- ja viemärijohdoista

Savuhormin asennuspöytäkirja

Pientalojen työmaapäiväkirja

Ruoka- ja siivouspalvelut

Savonlinnan Vesi

Tontit

Yksityistiet

Ympäristönsuojelu