Hyppää sisältöön

Lomakkeet

Lomakkeet ovat joko

  • verkosta tulostettavia lomakkeita tai
  • verkossa täytettäviä ja suoraan verkon välityksellä lähetettäviä lomakkeita.

Tulostettavat lomakkeet lähetetään postin tai sähköpostin välityksellä lomakkeissa tai hakuohjeissa oleviin osoitteisiin. Suojatulla sähköpostilla voit lähettää tietoturvallisesti kaupungin organisaatioon salassapidettävää tietoa tai liitteen, joka sisältää salassapidettävää tietoa. Ohje suojatun sähköpostin lähettämiseen.

Henkilötietojen käsittely kaupungin sähköisen asioinnin yhteydessä

Savonlinnan kaupungilla on käytössä myös Suomi.fi-viestit
Lähetetty viesti ohjautuu kaupunginkansliaan.

Suomi.fi-viestit on paperipostin korvaava viestintäkanava kansalaisen ja palvelun käyttöön ottaneiden viranomaisten välillä. Sen kautta viranomaiset voivat lähettää kansalaisille päätöksiään ja muita asiakirjoja tietoturvallisesti sähköisesti.

Suomi.fi – yleiset lomakkeet

Elinkeinopalvelut

Pysäköinninvalvonta:

Sähköinen oikaisuvaatimus pysäköinninvalvojalle
Claim for correction

Hakemus yksityisen kiinteistön ottamisesta kunnallisen pysäköinninvalvonnan piiriin

Pyyntö ajoneuvon siirtämiseksi yksityiseltä alueelta

Kotihoidon pysäköintitunnus

Sivistystoimialan palvelut

Koulutoimi ja varhaiskasvatus:

Kulttuuripalvelut

Vapaa-aikapalvelut:

Tekniset palvelut

Asuntopalvelut

Hallintopalvelut

Jätehuolto

Kaavoitus

Kaupunkiympäristö

Maaseututoimi

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta on siirtynyt käyttämään sähköistä asiointia, lupahakemukset ja neuvontapyynnöt voi täyttää osoitteessa www.lupapiste.fi

Ruoka- ja siivouspalvelut

Savonlinnan Vesi

Tontit

Yksityistiet

Ympäristönsuojelu

Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuolto (Terveysvalvonta ja Eläinlääkintä) siirtyi osaksi Savonlinnan kaupungin toimintoja 1.1.2023 alkaen.