Hyppää sisältöön

Savonlinnan museon alueellinen toiminta 2023–2026

Museon alueellisesta työstä vastaavat pääasiassa maakuntamuseotutkija, rakennustutkija ja arkeologi.

Museoiden perusselvitykset ajantasaistetaan ja edistetään niin aikalaismaalausta kuin Ristiinan Pien-Toijolan talonpoikaismuseon rakennusten kunnostamista. Paikallismuseoiden profiilin nostosta tehdään esiselvitys, johon kuuluvat myös maakunnan museotoiminnan historian kirjoittamisen aloittaminen ja logojen ja tunnusten tuottaminen paikallismuseoille. Ammatillisten museoiden yhteistyötä tiivistetään.

Maakunnallisen PaMu-kokoelmatietokannan käyttöön koostetaan ohjekirja, tietokantaan liittyneille annetaan koulutusta, tietokantaa laajennetaan mediatiedostojen massasyötöllä ja tietokannan käyttäjämääriä pyritään lisäämään. Maakunnan museosivuston (etelasavonmuseot.fi) kiinnostavuutta, tunnettavuutta ja käyttäjämääriä kasvatetaan.

Maakunnan saaristolaiskulttuurin inventointia ja tutkimusta edistetään, ja kerätään vanhaa valokuva-aineistoa venevajoista ja nuottakodista. Osana maakunnan aineetonta kulttuuriperintöä aloitetaan seppätyön dokumentointi niin toimivien, kuin toimintansa lopettaneiden seppien/pajojen osalta sekä dokumentoidaan ja tuodaan julkisesti esille kaivonkatsojien ”ammattikunta”.

Muinaisjäännösten hoitoavustusta tehdään tunnetuksi, ja selvitetään korjausrakentamisen tarpeet. Muiden toimijoiden kanssa järjestetään kulttuuriympäristöön liittyviä tapahtumia/tilaisuuksia sekä esitellään onnistuneita korjausprosesseja. Kulttuuriympäristöihin liittyvien artikkeleiden määrää kasvatetaan Etelä-Savon kulttuuriperintötietokannassa (esku.fi).

Sotavaltion rakennustoiminta -hankkeessa (SoRa) kerättyä tietoa palautetaan maakuntaan, maastotyöt saatetaan loppuun ja etsitään lisää tietoa aiheesta arkisto- ja kirjallisuuslähteistä.

Tiedustelut:

maakuntamuseotutkija Jorma Hytönen, 044 417 4463, jorma.hytonen(at)savonlinna.fi

rakennustutkija Katri Nousiainen, 044 417 4468 katri.nousiainen(at)savonlinna.fi

arkeologi Martti Koponen, 044 417 4462, martti.koponen(at)savonlinna.fi