Hyppää sisältöön

Arkeologia

Kalliojyrkänne, jossa kalliomaalaus.

Arkeologiset kohteet – kiinteät muinaisjäännökset – ovat ympäristössä säilyneitä ihmisen toiminnan jälkiä kivikaudelta nykypäivään. Etelä-Savon alueellisena vastuumuseona Savonlinnan maakuntamuseo suojelee Etelä-Savon kiinteitä muinaisjäännöksiä yhteistyössä Museoviraston ja muiden viranomaisten kanssa.

Maakuntamuseo tekee pienehköjä inventointeja maksullisena asiantuntijapalveluna sekä virkatyönä maastotarkastuksia muinaisjäännösilmoitusten ja maankäyttöhankkeiden takia. Maakuntamuseosta voi kysyä neuvoa, kun kaavoitus, tietyöt tai joku muu hanke saattaa koskea kiinteää muinaisjäännöstä.

Muinaismuistolaki

Museovirasto, arkeologia

Lausunnot 2020

Lisätietoja

Koponen Martti, arkeologitutkija

  • Sivistystoimiala / Museo

Puh. 044 417 4462

Osoite: Riihisaari, 57130 Savonlinna

Sähköposti: martti.koponen@savonlinna.fi