Hyppää sisältöön

Rakennettu kulttuuriympäristö

Savonlinnan museo hoitaa alueellisena vastuumuseona Etelä-Savossa rakennetun kulttuuriympäristön viranomaistehtäviä. Museo toimii asiantuntijana, tarjoaa neuvontaa ja ohjausta, välittää tietoa sekä antaa lausuntoja kaava- ja lupaprosesseissa. Teemme yhteistyötä monien muiden viranomaisten, yhdistysten ja yksityishenkilöiden kanssa.

Venevajat

Museon kulttuuriympäristötyötä ohjaa Museoviraston kanssa sovittu alueellisen työn suunnitelma vuosille 2023–2026.

Aineistoa

Lausuntoja

Savonlinnan maakuntamuseon lausuntoja 2019

Savonlinnan maakuntamuseon lausuntoja 2020

Rakennetun kulttuuriperinnön tietokantoja

ESKU – Etelä-Savon kulttuuriperintötietokanta

Etelä-Savon kulttuuriympäristö kartoilla

Avustuksia rakennusperinnön hoitoon

Museovirasto

ELY

Museoviraston aineistoa

Korjauskortisto – Museoviraston korjauskortisto opastaa korjaamaan ja kunnostamaan vanhaa rakennusta oikein ja taloudellisesti.

Restaurointikuvasto – restaurointikuvasto on Museoviraston korjauskortistoa täydentävä korjausrakentamisen ja restauroinnin tietopaketti.

Korjaustaito.fi – Korjaustaito.fi-sivusto on Museoviraston ylläpitämä rakennusten kunnossapidon ja säilyttävän korjaamisen sivusto. Se tarjoaa tietoa rakennusten omistajille ja ylläpitäjille, korjausalan ammattilaisille ja viranomaisille sekä aiheen tutkijoille, opiskelijoille ja harrastajille.

Rakennettu hyvinvointi – Museoviraston Rakennettu hyvinvointi -verkkosivusto kokoaa yhteen tietoa ja tutkimusta hyvinvointi-Suomen rakennetusta kulttuuriperinnöstä. Asiantuntijoiden tekstit luovat koko yhteiskuntaamme muovanneista ilmiöistä kokonaiskuvan, joka auttaa arvottamaan ja arvostamaan jokapäiväistä ympäristöämme.

Rakennetun kulttuuriperinnön toimijoita Etelä-Savossa

Etelä-Savon rakennusperintöyhdistys – Rantasalmella toimiva riippumaton perinteisien korjausmenetelmien osaajakeskus.

Lisätietoja

Nousiainen Katri, rakennustutkija

  • Sivistystoimiala / Museo

Puh. 044 417 4468

Osoite: Riihisaari, 57130 Savonlinna

Sähköposti: katri.nousiainen@savonlinna.fi