Museo

Etelä-Savon ja Saimaan historiaa ja perinnettä

Savonlinnan museo tekee resurssiensa puitteissa myös tutkimustyötä sekä yhteistyötä muiden Etelä-Savon ja Saimaan historiaa ja perinnettä tutkivien ja tallentavien tahojen kanssa.

Laivan ruori.

Kokoelmat

Savonlinnan museo tallentaa Saimaan sisävesiliikenteen historiaan ja Savonlinnan ja Etelä-Savon historiaan liittyvää esineistöä sekä niiden tietoarvoa tukevia valokuvia, arkistoaineistoja ja kirjallisuutta.

 
Vanhoja rakennuksia

Paikallismuseot

Etelä-Savossa noin 40 museota, joista ammatillisesti hoidetut museot sijaitsevat Mikkelissä ja Savonlinnassa. Savonlinnan museo antaa virkatyönä ohjausta ja neuvontaa maakunnan sivutoimisesti hoidetuille kunnallisille museoille sekä yhdistysten ylläpitämille museoille.

 
Kalliojyrkänne, jossa kalliomaalaus.

Arkeologia

Savonlinnan museo suojelee ja tutkii Etelä-Savon arkeologista kulttuuriperintöä yhdessä Museoviraston ja muiden viranomaisten kanssa.

 
Venevajat

Rakennettu kulttuuriympäristö

Kulttuuriympäristöön kuuluvat arkeologinen kulttuuriperintö, rakennettu kulttuuriympäristö ja perinnemaisemat.

 
vanha rakennus

Palvelut

Savonlinnan museo tarjoaa asiantuntija- ja valokuvapalvelua.