Hyppää sisältöön

Miten voin vaikuttaa?

Kuntalainen voi vaikuttaa kaupungin asioihin äänestämällä joka neljäs vuosi järjestettävissä kuntavaaleissa. Kuntalaisilla on myös muita vaikutusmahdollisuuksia, muun muassa aloitteiden tekeminen, palautteen ja kysymysten lähettäminen, yhteyden ottaminen luottamushenkilöihin ja viranhaltijoihin sekä osallistuminen yleisötilaisuuksiin, kyselyihin ja keskusteluun.

Lähidemokratia – kumppanuuspöydät

Savonlinnan kaupungin lähidemokratiamalli edistää asukkaiden mahdollisuuksia viedä heille itselleen ja lähiympäristölleen tärkeitä asioita valmisteluun ja kaupungin päätöksentekoon.

Lähidemokratia perustuu vapaamuotoisten tapaamisten eli kumppanuuspöytien kokoontumisiin kaupunginvaltuuston viidellä alueella. Alueet ovat Savonlinnan keskusta-alue, Kerimäki, Sääminki, Punkaharju ja Savonranta. Tapaamiset antavat väylän jokaiselle kuntalaiselle, yhteisölle tai vaikkapa yritykselle tuoda heille tärkeitä asioita kaupungin valmisteluun.

Kumppanuuspöydät kokoontuvat kahdesti vuodessa. Kokoontumisten välissä lähidemokratiamallia ohjaa työryhmä, joka muodostuu alueellisista puheenjohtajista.

Vuoden 2022 kumppanuuspöydät

Kevään 2022 kumppanuuspöydät järjestetään etänä Teams-yhteyttä käyttämällä.

Teamsin välityksellä kuntalaiset pääsevät osallistumaan keskusteluun ottamalla puheenvuoron tai kirjoittamalla kommenttikenttään.

Teamsin ohella järjestään myös erillinen streamaus facebookissa, jolloin kuntalaiset voivat osallistua keskusteluun kirjoittamalla kommentin videon kommenttikenttään. Paikanpäällä kumppanuuspöydässä koordinaattori lukee ääneen tätä kautta tulleet kommentit.

Toimenpide-esitykset

Pyydämme ystävällisesti jättämään toimenpide-esitykset ennakkoon, jotta voimme varautua kysymyksiin osallistuvien viranhaltijoiden kanssa. Esitykset voi toimittaa verkossa tai sähköpostilla elonvoimaattori@gmail.com.

Lisätietoja: Meeri Larinen 044 741 3363, elonvoimaattori(at)gmail.com

Elonvoimaattori -hanke netissä

Kumppanuuspöytien ajankohdat, toimenpide-esitykset ja muistiot:

Savonranta 7.3.2022 klo 17

Tulleet toimenpide-esitykset:

Kerimäki 16.3.2022 klo 17

Tulleet toimenpide-esitykset:

Punkaharju 21.3.2022 klo 17

Tulleet toimenpide-esitykset:

Sääminki 24.3.2022 klo 17

Keskustaajama 30.3.2022 klo 17

Palaute

Kaupungille voi lähettää palautetta ja kysymyksiä yleisellä palautelomakkeella.

Useimpien yksiköiden sivuilla on myös omia palautelomakkeita ja sähköpostiosoitteita, joiden kautta voi lähettää palautetta. Mikäli et tiedä, minkä yksikön toimintaan asia kuuluu, käyttäkää tätä yleistä palautelomaketta.

Kuntalaisaloite

Kuntalain 28 §:n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Savonlinnan kaupungin toimintaa koskevat aloitteet toimitetaan Savonlinnan kaupungin kirjaamoon osoitteella:

Savonlinnan kaupunki, Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna.

Aloitteen voi tehdä myös sähköisesti kuntalaisaloite-lomakkeella.

Aloitteessa tulee kertoa aloitteentekijän yhteystiedot.