Hyppää sisältöön

Yleiskaavoitus

Yleiskaava on yleispiirteinen suunnitelma, jolla ohjataan kaupungin yhdyskuntarakenteen kehittymistä, maankäyttöä ja liikenneverkkoa. Yleiskaavassa varataan alueita mm. asumiselle, työpaikoille, palveluille, teollisuudelle, liikenteelle, virkistyskäyttöön sekä luonnon- ja kulttuuriympäristön suojeluun. Yleiskaava esitetään kaavakartalla, johon kuuluvat kaavamääräykset ja –merkinnät. Yleiskaavaan liittyy myös kaavaselostus, jossa kerrotaan kaavan laatimisesta ja keskeisistä ominaisuuksista.

Yleiskaavan laatimista ohjaavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja maakuntakaavoitus. Vastaavasti yleiskaava ohjaa yksityiskohtaisempien kaavojen laadintaa. Yleiskaava voi myös ohjata suoraan rakentamista esim. rantojen lomarakennuspaikat.

Ranta-alueiden rakentamista voidaan ohjata osayleiskaavojen lisäksi ranta-asemakaavalla, jonka laatimiseen on oikeus myös maanomistajalla. Kunnalla on oikeus periä tältä kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuneet kustannukset, kts. kaavoituksen maksut. Kaavoituksen käynnistymisestä em. tapauksissa laaditaan kaavoitussopimus ja tehdään kaavoituspäätös, ellei kaavan käynnistämisestä ole aiemmin tehty kaavoituspäätöstä tai kaavoituskatsauksen käsittelyn yhteydessä.

Yleiskaavan laatiminen

Yleiskaavat laaditaan kaupungin kaavoituspalveluissa. Vähäisissä yleiskaavamuutoksissa kaavan voi laatia myös konsultti. Vuosittain julkaistaan kaavoituskatsaus ajankohtaisista kaavahankkeista.

Miten kaavan laadintaan voi osallistua ?

Yleiskaavatilanne

Savonlinnan keskustaajamassa ovat voimassa seuraavat yleiskaavat:

 • Keskustaajaman länsiosien osayleiskaava
 • Ydinkeskustan osayleiskaava
 • Keskustaajaman itäosan osayleiskaava
 • Nojanmaan osayleiskaava, oikeusvaikutukseton
 • Keskustaajaman yleiskaava 2000, oikeusvaikutukseton

Keskustaajaman strategisen yleiskaavan laadinta on parhaillaan käynnissä, ja se tulee korvaamaan edellä mainitut yleiskaavat.

Savonlinnan haja-asutusalueen rannat on pääosin osayleiskaavoitettu. Alueella ovat voimassa seuraavat yleiskaavat:

 • Pihlajaveden osayleiskaava
 • Pihlajalahden osayleiskaava
 • Kiviapajan seudun osayleiskaava
 • Moinsalmen osayleiskaava
 • Oravin-Joutenveden osayleiskaava
 • Haukiveden-Haapaveden osayleiskaava
 • Savonrannan rantayleiskaava
 • Punkaharjun Puruveden rantayleiskaava
 • Punkaharjun Pihlajaveden rantayleiskaava
 • Kerimäen Puruveden rantayleiskaava
 • Enonkosken Saimaan alueen osayleiskaava
 • Kerimäen sisäjärvien yleiskaavoitus on käynnissä

Savonlinnan pinta-alasta lähes 40 % kuuluu valtioneuvoston hyväksymän Natura -2000 suojeluohjelmaan. Natura -ohjelma ja viimeisimmät suojelutiedot (mm. saimaannorppien poikaspesäinventoinnit) saattavat vaikuttaa rakentamismahdollisuuksiin myös vahvistettujen kaavojen alueilla.

Lisätietoja:

Behm Päivi, kaavoituspäällikkö

 • Tekninen toimiala / Kaavoituspalvelut

Puh. 044 417 4655

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Sähköposti: paivi.behm@savonlinna.fi