Hyppää sisältöön

Asiakasmaksut

Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä ylin kuukausimaksu on enintään 288 euroa. Ikäjärjestyksessä nuorimmasta seuraavasta lapsesta perittävä asiakasmaksu kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa on enintään 144 euroa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettua lakia (1503/2016) on muutettu kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksun tulorajojen ja maksuprosenttien osalta sekä sisarusten maksujen määräytymisen osalta.

Muutoksia varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin 1.8.2020 alkaen

Elokuun 2020 alusta voimaan tulevista varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistuksista on 29.11.2019 annettu opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus.

Varhaiskasvatuksessa perittävät asiakasmaksut on tarkistettu opetustoimen indeksillä ja maksun määräämisessä käytettävät tulorajat yleisellä ansiotasoindeksillä. Muita muutoksia ei ole tehty.

Alin perittävä kuukausimaksu on 27 euroa.

Tiedote asiakasmaksuista 1.8.2020 alkaen

Muutoksia varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin 1.8.2021 alkaen

Asiakasmaksulakia on muutettu niin, että asiakasmaksuja alennetaan nostamalla tulorajoja 31 %. Myös sisaruksilta perittäviä maksuja alennetaan: toisesta lapsesta perittävä maksu on 40 % nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Perheen toisesta lapsesta perittävä maksu on  enintään 115 € /kk.

Asiakasmaksulaskutus:

Savolainen Päivi, toimistosihteeri

  • Sivistystoimiala / Varhaiskasvatus

Puh. 044 417 4302

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Sähköposti paivi.savolainen@savonlinna.fi