Hyppää sisältöön

Asiakasmaksut

Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä ylin kuukausimaksu on enintään 288 euroa. Ikäjärjestyksessä seuraavasta lapsesta perittävä asiakasmaksu kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa on 40% ensimmäisen lapsen maksusta, eli enintään 115 euroa. Seuraavista lapsista maksu on 20% nuorimman lapsen maksusta, eli enintään 58€/kk/lapsi.

Muutoksia varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin 1.8.2022 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja on tarkistettu 8.12.2021 annetulla opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoituksella. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain edellyttämät indeksitarkistukset asiakasmaksuun ja tulorajoihin tehdään joka toinen vuosi.

Elokuun 2022 alusta tehtävän indeksitarkastuksen myötä varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta 295€ kuukaudessa ja alin perittävä maksu on 28€. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40% nuorimman lapsen maksusta eli enintään 118€ kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20% nuorimman lapsen maksusta.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki ei koske yksityisesti järjestettävää varhaiskasvatusta. Asiakasmaksujen perusteena olevia tulorajoja on tarkistettu yleisellä ansiotasoindeksillä 1.8.2022.

Asiakasmaksulaskutus:

Savolainen Päivi, toimistosihteeri

  • Sivistystoimiala / Varhaiskasvatus

Puh. 044 417 4302

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Sähköposti: paivi.savolainen@savonlinna.fi