Hyppää sisältöön

Oppilaskunta

Oppilaskunnan toiminta

Oppilaskuntatoiminnan käynnistämiskokous pidetään lokakuussa.

Oppilaskunnan hallitukseen valitaan lukuvuosittain vapaaehtoisuuteen perustuen äänestämällä edustaja kultakin luokka-asteelta. Hallitus toimii vastuu- ja kehittämisryhmänä kokoontuen lukuvuoden aikana suunnittelemaan ja valmistelemaan aloitteita ja kannanottoja, joilla kehitetään koulun toimintaa oppilaiden näkökulmasta.

Oppilaskunnan hallitukselle valitaan puheenjohtaja ja sihteeri.

Hallitus nimeää kaksi edustajaa, jotka toimivat yhteistyössä koulunjohtajan kanssa halutessaan nostaa jonkin asian keskusteluun.

Oppilaskunnan hallituksen kokouksista tiedotetaan ilmoitustaululla.

Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulumme oppilaat.

Koulussamme 5. – 6.-luokkalaisten ovat perinteiseen tapaan kantaneet vastuuta yhteisistä tekemisistä, kuten diskojen järjestämisestä, pihapiiriin liittyvistä kunnostustoimista ja yhteisten pelisääntöjen laatimisesta. Viikolle 42 he ideoivat teemapäivät.

Marraskuun alussa 5. – 6.-luokkalaiset valmistelivat koulupäiviensä aikana halloweendiskon, jonka he järjestivät yhdessä huoltajiensa kanssa.