Hyppää sisältöön

Kompostointi-ilmoitus

Jätelainsäädäntöön tulleet muutokset (jätelain muuttamisesta annettu laki 714/2021 ja jäteasetus 978/2021) edellyttävät biojätettä kiinteistöillään kompostoivien ilmoittamaan omatoimisesta käsittelystä kunnan jätehuoltoviranomaiselle. Tietojen antaminen ei koske pelkkää puutarhajätteen omatoimista kompostointia, ja tiedonantovelvollisuuden katsotaan koskevan keittiössä syntyvien biojätteiden kompostointia. Kunnan jätehuoltoviranomaisen on merkittävä tiedot 143 §:ssä säädettyyn rekisteriin. Savonlinnan alueellinen jätelautakunta valmistelee rekistereitään jätelainsäädännön vaatimusten mukaisten kompostointitietojen rekisteröintiä varten.

Jätehuoltoviranomaiselle on ilmoitettava vähintään seuraavat tiedot:
1) kiinteistön haltijan nimi ja yhteystiedot sekä kiinteistön osoite ja mahdollisuuksien mukaan kiinteistö- tai rakennustunnus;
2) rakennuksen tyyppi ja asuinhuoneistojen lukumäärä muusta kuin omakotitalosta;
3) jätteen käsittelystä vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot;
4) käsittelylaitteiston käyttötilavuus ja laitteiston vuotuinen käyttökuukausien määrä.

Kompostointia koskeva ilmoitus tehdään kahden kuukauden kuluessa kompostoinnin aloittamisesta ja sen lopettamisesta 1.1.2023 alkaen. Pidemmän aikaa kompostoineet velvoitetaan jätehuoltomääräyksien nojalla ilmoittamaan kompostointia koskevat tiedot vuoden 2023 loppuun mennessä.

Kompostointi-ilmoituksen jättäminen

Ilmoituksen voit täyttää sähköisesti ilman kirjautumista: Kompostointi-ilmoitus (sähköinen lomake)

Tulostettavan lomakkeen voi ladata seuraavasta linkistä: Kompostointi-ilmoitus (pdf)

Ilmoituksen voi jättää myös sähköisen asioin.fi-palvelun kautta. Palvelu vaatii vahvan tunnistautumisen.