Hyppää sisältöön

Oppilaskunta, tukioppilaat ja vanhempainyhdistys

Oppilaskunta

Koulussa toimii oppilaskunta, johon kaikki oppilaat kuuluvat. Oppilaskuntatoiminnan ohjaajina toimivat alaluokilla Sirpa Holi ja yläluokilla Asta Laamanen.

Oppilaskunnan hallituksen muodostavat oppilaat, jotka on valittu toimintaan mukaan vapaaehtoisesti hakeneiden oppilaiden joukosta, yläkoululla rehtorin/oppilaskunnan ohjaavien opettajien haastattelun kautta ja alakoululla luokissa tapahtuneen äänetyksen perusteella. Oppilaat valitsevat syyskokouksessa hallituksen toimihenkilöt. Alakoulullla toimii myös oppilaskunnan hallitus ja harjoittelee osallistuvaa toimintaa.

Oppilaskunnan hallitus pyrkii kokoontumaan säännöllisesti lukuvuoden aikana. Kokoukset pidetään joko pidennettynä välituntikokouksena tai tuntikokouksena riippuen käsiteltävien asioiden määrästä.

Oppilaskunnan tavoitteena on lisätä oppilaiden viihtyvyyttä, osallisuutta ja vastuunottoa yhteisistä asioista. Oppilaskunta mm. käsittelee oppilaiden esittämiä asioita (aloitelaatikko), järjestää koulun yhteisiä teema- ja tapahtumapäiviä, päättää taksvärkkikohteen valinnasta sekä ylläpitää yhteistyötä opettajien ja oppilaiden välillä.

Oppilaskunnan hallitus osallistuu koulun kehittämistoimintaan yhdessä koulun henkilökunnan kanssa. Oppilaskunnan hallituksen edustajia voi olla läsnä opettajainkokouksissa ja koulukohtaisessa oppilashuoltoryhmässä silloin kun käsitellään koko työyhteisöä koskevia asioita esim. lukuvuosisuunnitelma, järjestyssäännöt, työhyvinvointi, kouluympäristön viihtyisyys ja turvallisuus.

Tukioppilastoiminta

Tukioppilastoiminnalla pyritään luomaan kouluun positiivista me-henkeä sekä torjumaan yksinäisyyttä ja kiusaamista. Tavoitteena on myös lisätä nuorten osallisuutta tarjoamalla heille vaikuttamismahdollisuuksia koulun arjessa. Tukioppilaat ovat mukana järjestämässä erilaisia koulun tapahtumia ja teemapäiviä yhdessä oppilaskunnan hallituksen kanssa. Tärkeintä kuitenkin on toisista välittäminen jokaisena päivänä.

Tukioppilas on ennen kaikkea reilu kaveri sekä luottamus- ja yhdyshenkilö oppilaiden ja koulun henkilökunnan välillä. Tukioppilastoimintaa ohjaa Marjaana Kemppainen.

Vanhempainyhdistys

Punkaharjun koulussa toimii vanhempainyhdistys, jonka hallitukseen valitaan vuosittain jäsenet huoltajien joukosta. Vanhempainyhdistys järjestää tapahtumia, jossa kehitetään kodin ja koulun yhteistyötä. Vanhempainyhdistys tukee ja kannustaa oppilaita vuosittain jakamalla stipendejä luokkien tsemppareille ja arjen sankareille.