Hyppää sisältöön

Oppilaskunta

Koulussa toimii oppilaskunta, jonka ohjaajina toimii alakoulussa Minna Sopanen. Yläkoulussa oppilaskuntaa ohjaa Asta Laamanen.

Oppilaskunnan hallituksen muodostavat luokkien luottamusoppilaat, jotka on valittu toimintaan mukaan vapaaehtoisesti hakeneiden oppilaiden joukosta, rehtorin ja oppilaskunnan ohjaavien opettajien haastattelun kautta. Oppilaat valitsevat syyskokouksessa hallituksen toimihenkilöt.

Oppilaskunnan hallitus pyrkii kokoontumaan säännöllisesti lukuvuoden aikana. Kokoukset pidetään joko pidennettynä välituntikokouksena tai tuntikokouksena riippuen käsiteltävien asioiden määrästä.

Oppilaskunnan tavoitteena on mm. käsitellä luokista mahdollisesti nousseita asioita, järjestää koulun yhteisiä teema- ja tapahtumapäiviä, päättää vuosittaisen taksvärkkikohteen valinnasta sekä ylläpitää yhteistyötä opettajien ja oppilaiden välillä.

Oppilaskunnan hallitus osallistuu koulun kehittämistoimintaan yhdessä koulun henkilökunnan kanssa. Oppilaskunnan hallituksen edustajia voi olla läsnä opettajainkokouksissa ja koulukohtaisessa oppilashuoltoryhmässä silloin kun käsitellään koko työyhteisöä koskevia asioita esim. lukuvuosisuunnitelma, järjestyssäännöt, työhyvinvointi, kouluympäristön viihtyisyys ja turvallisuus.

Oppilaskunnan tiedottaminen tapahtuu keskusradion ja ilmoitustaulun välityksellä.

Oppilaskuntatoimintaa arvioidaan toimintakauden lopussa mm. keskustellen menneestä kaudesta. Kunkin teema- ja tapahtumapäivän osalta arvioidaan myös erikseen onnistumista.