Hyppää sisältöön

Nuorten Savonlinna

Nuorisotoimi toteutetaan kaupungin omana palveluna. Savonlinnan kaupungin palveluihin kuuluu myös nuorisoverstas ja etsivä nuorisotyö.

Nuorisotoiminnan tehtävänä on tukea nuorten kasvua aikuisiksi. Nuorisotyössä kannustetaan nuoria päihteettömyyteen ja tehdään ennaltaehkäisevää nuorisotyötä yhdessä eri yhteistyötahojen kanssa.

Nuorisoverstas tarjoaa nuorille neuvontaa ja opastusta työelämään, urakointia tilaustöiden parissa, vastuuta työstä, itsestä ja työyhteisöstä sekä elämyksiä, onnistumisia ja epäonnistumisen kokemuksia.

Nuorisotilat

Nuorisotiloja on Kerimäellä, Punkaharjulla sekä Savonlinnan keskustassa ja Haka-alueella sekä liikkuvan nuorisotyön Wauto. Nuokkarit ovat savuttomia ja päihteettömiä, 12–17 -vuotiaille nuorille tarkoitettuja omia paikkoja.

Nuoriso-ohjaajien yhteystiedot

Nuoriso-ohjaajat tavoitat myös somesta:

Huittinen Jenni, nuorisotyöntekijä

  • Sivistystoimiala / Vapaa-aikatoimi

Puh. 050 572 3484

Sähköposti: jenni.huittinen@savonlinna.fi

Makkonen Lotta, nuoriso-ohjaaja

  • Sivistystoimiala / Vapaa-aikatoimi

Puh. 044 417 4283

Sähköposti: lotta.makkonen@savonlinna.fi

Uskali Janna, nuoriso-ohjaaja

  • Sivistystoimiala / Vapaa-aikatoimi

Puh. 050 534 1120

Sähköposti: janna.uskali@savonlinna.fi

Ohjaamo Savonlinna

Ohjaamo on palvelupiste, joka tarjoaa tietoa, neuvontaa ja ohjausta 15–29 -vuotiaille työllisyydestä, koulutuksesta ja hyvinvoinnista.

Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, kunnan tasolla toimiva ryhmä joka ajaa paikallisten nuorten etuja. Nuorisovaltuuston tehtävä on mm. edistää nuorten osallistumis-, vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia. Se toimii sivistyslautakunnan alaisena ja tuo nuorten näkökulmaa esille kaupungin asioiden valmisteluvaiheessa ja päätöksenteossa.

Lisätietoja nuorisovaltuuston valmistelutyöryhmän ja kaupungin puolesta antaa:
Nuoriso-ohjaaja Janna Uskali, puh. 050 534 1120

Nuorisovaltuuston kokoonpano

Lasten ja nuorten hyvinvointiohjelmat

Savonlinnan kaupungin Hyvinvointisuunnitelma/-kertomus 2019–2021

Etelä-Savon lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2019–2021

Linkki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivulle “Lapset, nuoret ja perheet”