Hyppää sisältöön

Nuorten Savonlinna

Nuorisotoimi toteutetaan kaupungin omana palveluna. Savonlinnan kaupungin palveluihin kuuluu myös nuorisoverstas ja etsivä nuorisotyö.

Nuorisotoiminnan tehtävänä on tukea nuorten kasvua aikuisiksi. Nuorisotyössä kannustetaan nuoria päihteettömyyteen ja tehdään ennaltaehkäisevää nuorisotyötä yhdessä eri yhteistyötahojen kanssa.

Nuorisotyöntekijät tavoitat myös somesta!

Nuorisotyö Facebookissa

Nuorisoverstas tarjoaa nuorille neuvontaa ja opastusta työelämään, urakointia tilaustöiden parissa, vastuuta työstä, itsestä ja työyhteisöstä sekä elämyksiä, onnistumisia ja epäonnistumisen kokemuksia.

Päiväleiri 7-12 -vuotiaille elokuussa!

Lähde mukaan päiväleirille elokuussa (3.-5.8.2021) ja ota kaverikin mukaan!

Leiri järjestetään Savonlinnan liikuntahallilla ja sen lähiympäristössä luonnossa ja urheilukentällä. Leirillä on tarjolla monipuolista tekemistä ja mukavaa yhdessäoloa lapsille koko päiväksi. Leirillä tarjotaan myös lounas ja välipalat.

Päiväohjelma on suunniteltu tiistaista torstaihin klo 8-16. Ilmoittautuminen leirille 4.7.2021 mennessä. Päiväleirille mahtuu mukaan 50 lasta ilmoittautumisjärjestyksessä, joten varaathan paikkasi hyvissä ajoin. Leirimaksu on 40€/lapsi, saman perheen muut lapset 35€/lapsi.

Leiri-ilmoittautumislomakkeessa kerättyjä tietoja käytetään leiritoimintojen ja ruokailun suunnitteluun. Yhteystietoja tarvitaan yhteydenpitoa, leirikirjeen ja laskun lähettämistä varten. Savonlinnan kaupungin tietosuojaseloste: Verkkosivut ja sähköiset lomakkeet

Ilmoittautuneille lähetetään ennen leirin alkua leirikirje, jossa tarkemmat tiedot leiristä ja ohjeita osallistujille.

Tervetuloa, elokuussa nähdään!

Nuorisotilat

Nuorisotiloja on Kerimäellä, Punkaharjulla, Savonlinna keskustassa ja Savonrannalla. Nuokkarit ovat savuttomia ja päihteettömiä, 12–17 -vuotiaille nuorille tarkoitettuja omia paikkoja.

Nuoriso-ohjaajien yhteystiedot

Mustasilta Inka, nuoriso-ohjaaja

  • Sivistystoimiala / Vapaa-aikatoimi

Puh. 044 417 4280

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Sähköposti inka.mustasilta@savonlinna.fi

Lämsä Kia, nuoriso-ohjaaja

  • Sivistystoimiala / Vapaa-aikatoimi

Puh. 044 417 4283

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Sähköposti kia.lamsa@savonlinna.fi

Tuikkanen Samuli, Nuoriso-ohjaaja

  • Sivistystoimiala / Vapaa-aikatoimi

Puh. 050 4654548

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Sähköposti samuli.tuikkanen@savonlinna.fi

Uskali Janna, Nuoriso-ohjaaja

  • Sivistystoimiala / Vapaa-aikatoimi

Puh. 050 5341120

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Sähköposti janna.uskali@savonlinna.fi

Ohjaamo Savonlinna

Ohjaamo on palvelupiste, joka tarjoaa tietoa, neuvontaa ja ohjausta 15–29 -vuotiaille työllisyydestä, koulutuksesta ja hyvinvoinnista.

Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, kunnan tasolla toimiva ryhmä joka ajaa paikallisten nuorten etuja. Nuorisovaltuuston tehtävä on mm. edistää nuorten osallistumis-, vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia. Se toimii sivistyslautakunnan alaisena ja tuo nuorten näkökulmaa esille kaupungin asioiden valmisteluvaiheessa ja päätöksenteossa.

Lisätietoja nuorisovaltuuston valmistelutyöryhmän ja kaupungin puolesta antaa:
Nuoriso-ohjaaja Inka Mustasilta, puh. 044 417 4280

Nuorisovaltuuston kokoonpano

Lasten ja nuorten hyvinvointiohjelmat

Savonlinnan kaupungin Hyvinvointisuunnitelma/-kertomus 2019–2021

Etelä-Savon lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2019–2021

Lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma 2015-2018

Hyväksyminen Savonlinnan kaupungissa

Kaupunginhallitus, § 575, 07.12.2015
Kaupunginvaltuusto, § 128, 14.12.2015

Taustaa

Kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi kunnan tai kuntien toimintaa koskeva suunnitelma (Lastensuojelulaki 12 § 1.1.2008 ). Suunnitelma on uusi lakisääteinen väline ohjata, johtaa ja kehittää lasten ja nuorten hyvinvointityötä kunnassa. Ohjelman toteutumista arvioidaan kunnissa vähintään neljän vuoden välein.

Suunnitelman laadinta kunnissa

Lasten ja nuorten seudullinen hyvinvointiohjelma 2015 – 2018 laadittiin seudullisena ja kunnittain. Mukan olivat Enonkoski, Savonlinna ja Sulkava. Ohjelman laatimiseen on osallistunut seudun kuntien sivistystoimen, perusturvan ja teknisen toimen henkilöstöä.

Mukana laadintaprosessissa ovat olleet myös Itä-Savon Sairaanhoitopiiri Sosteri, Savonlinnan Työ- ja elinkeinotoimisto, Savonlinna – Säämingin seurakunta sekä nuorten asian yhteisöryhmä Neppari. Savonlinnan kaupungin lautakunnat ovat hyväksyneet ohjelman lain edellyttämällä tavalla. Lasten ja nuorten seudullinen hyvinvointiohjelma 2015 – 2018 on käsitelty kaupunginjohtajan johtoryhmässä 30. syyskuuta 2015.

Lasten ja nuorten seudullinen hyvinvointiohjelma 2015 – 2018

Linkki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivulle ”Lapset, nuoret ja perheet”