Hyppää sisältöön

Ympäristönsuojelulain mukainen rekisteröinti

Rekisteröitäviä toimintoja ovat polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitokset, nestemäisten polttoaineiden jakeluasemat, asfalttiasemat, kemialliset pesulat ja orgaanisia liuottimia käyttävät toiminnat sekä kiinteät betoniasemat ja betonituotetehtaat.

Rekisteröinti-ilmoitus on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään:

– 30 päivää ennen toiminnan aloittamista, jos kyseessä on polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitos (keskisuuri energiantuotantolaitos)

– 60 päivää ennen toiminnan aloittamista, jos kyseessä on muu rekisteröitävä toiminta.

Rekisteröinti on luonteeltaan kirjaamistoimenpide, jossa ei tehdä hallinnollista päätöstä eikä anneta määräyksiä. Viranomainen ilmoittaa toiminnan rekisteröinnistä toiminnanharjoittajalle määräajassa ja toiminta voidaan aloittaa heti kun rekisteröinti on tehty. Ilmoituksen käsittelystä peritään Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

Rekisteröitävässä toiminnassa on noudatettava toimialakohtaisessa valtioneuvoston asetuksessa säädettyjä vaatimuksia. Valvontaviranomainen varmistaa säädösten noudattamisen säännöllisen valvonnan avulla.

Rekisteröinti-ilmoitukset toimialoittain ja ohjeet ilmoituksen tekemiseen