Hyppää sisältöön

Mertalan koulun järjestyssäännöt

1. Järjestyssääntöjen tarkoitus

Järjestyssääntöjen tarkoituksena on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

2. Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet

Oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, oikeus turvalliseen oppimisympäristöön, oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-puoliseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan.

Oppilaan velvollisuus on osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon,  suorittaa tehtävät tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti.

3. Hyvät tavat

Käyttäydyn kohteliaasti ja asiallisesti hyviä tapoja noudattaen.

Pukeudun asiallisesti. En oleskele sisätiloissa päähine päässä.

Huolehdin koulun omaisuudesta ja olen siitä korvausvelvollinen.

Huolehdin ympäristön siisteydestä.

Kunnioitan toisen fyysistä koskemattomuutta ja omaisuutta. En hyväksy enkä osallistu minkäänlaiseen kiusaamiseen tai vaaran tuottamiseen, jotta jokainen voisi tuntea olonsa koulussa turvalliseksi sekä henkisesti että ruumiillisesti.

En tuo, enkä käytä mitään tupakkatuotteita ja päihteitä koulussa ja koulualueella.

En tuo kouluun enkä koulualueelle vaarallisia aineita tai esineitä.

En kuvaa muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa ja julkaise tallenteita ilman asianosaisten lupaa.

Musiikkia voi kuunnella nappikuullokkeilla, mutta ei soittaa julkisesti.

En pidä mukanani energiajuomia enkä nauti niitä koulupäivän aikana.

4. Oppitunnit

Saavun tunneille täsmällisesti opiskeluvälineet mukana ja kotitehtävät tehtyinä.

Jätän päällysvaatteet, päähineet ja kengät naulakkoon.

Pidän puhelimeni ja muut elektroniset laitteet oppitunneilla äänettömällä ja pois näkyvistä.

Opiskelen tunnollisesti ja ahkerasti työrauhaa kunnioittaen.

En syö purkkaa enkä muutakaan oppitunneilla.

5. Välitunnit

Menen välitunnille ulos ilman erillistä kehotusta.

Poistun koulun alueelta vain opettajan luvalla.

Lumipallojen yms. heittäminen on kielletty.

6. Ruokailu

Osallistun ruokailuun omalla vuorollani noudattaen hyviä ruokailutapoja.

7. Koulumatka

Kuljen koulumatkat, siirtymiset liikuntapaikoille ja opetukseen koulualueen ulkopuolelle koulun järjestyssääntöjä, liikennesääntöjä ja muita annettuja ohjeita noudattaen.

3.-9- luokkien oppilaat saavat pyöräillä kouluun liikennesääntöjä noudattaen.

Säilytän polkupyörät, mopot yms. lukittuina koulun alueella niille varatuilla paikoilla.

Edellisten järjestyssääntöjen lisäksi noudatan opettajien ja muun henkilökunnan antamia ohjeita.