Hyppää sisältöön

Savonlinnan kaupungin rakennusjärjestys

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 3.9.2018 § 62 Rakennusjärjestys, joka on tullut voimaan 16.10.2018.

Vapaa-ajan asunnon muuttamista vakituiseksi asunnoksi on helpotettu Savonlinnassa

Kaupungin uuteen lokakuussa 2018 valmistuneeseen rakennusjärjestykseen on kirjattu periaatteet, joilla sekä kaavoitetuille että kaavoittamattomille alueille voidaan myöntää poikkeuslupia vapaa-ajanasunnon käyttötarkoituksen muuttamiseksi vakituiseen asumiseen.

Uudessa rakennusjärjestyksessä poikkeuslupaprosessiin tuli joustoa seuraaviin ehtoihin

  • Ehdotonta minimietäisyyttä päärakennuksen ja rannan väliin on laskettu minimissään 25 metriin. Rakennuksen on tällöin oltava yksikerroksinen ja alle 100 m2. Yli 100 m2 ja harjakorkeudeltaan yli 5,5 m korkeissa ja ympärivuotiseen käyttöön tarkoitetuissa rakennuksissa etäisyysvaade on 40 metriä.
  • Vakituisessa asumisessa rakennuspaikan koon on oltava vähintään 5000 m2. Tonttikoossa voidaan joustaa 3000 neliömetriin, mikäli rakennus on liitettävissä yleiseen vesi- ja viemäriverkkoon.

Rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä ei sovelleta, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa tai asemakaavassa on toisin määrätty.

Jatkossakin rakentamisen tulee täyttää talon rakennustekniikkaan ja jätevesien käsittelyyn luvan hakemishetkellä liittyviä ehtoja, jotka voi selvittää rakennusvalvonnasta ja kaupungin kaavoituksesta ennen poikkeamislupahakemuksen jättämistä.

Lisätietoa poikkeamismenettelystä

Lisäksi rakennusjärjestykseen tuli vähäisiä muutoksia liittyen muun muassa rantarakentamiseen sekä aurinkokeräimien ja maalämmön luvanvaraisuuteen. Näiltä osin rakennusjärjestyksen määräykset ovat voimassa, ellei rakennuspaikkaan liittyvässä kaavoituksessa toisin mainita.

  • Sauna voi olla aiempaa kookkaampi ja lähempänä rantaa. Rakennusjärjestyksessä sallitaan enintään 35 m2 suuruinen sauna, katettu terassi mukaan lukien 45 m2 (parven korkeus <1,6 m). Saunan sijainti on minimissään 15 metriä rannasta.
  • Grillikatos tai huvimaja enintään 15 m2 voi sijaita lähempänä rantaa minimissään 10 metrin etäisyydellä rannasta.
  • Maalämpökaivot voi haja-asutusalueilla tehdä ilmoitusmenettelyllä, kun aiemmin vaadittiin toimenpidelupa.

Rakentamiseen liittyvät lupahakemukset jätetään osoitteessa www.lupapiste.fi

Tiedustelut:

Behm Päivi, kaavoituspäällikkö

  • Tekninen toimiala / Kaavoituspalvelut

Puh. 044 417 4655

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Sähköposti: paivi.behm@savonlinna.fi

Karvinen Juha, rakennustarkastaja

  • Tekninen toimiala / Rakennusvalvonta

Puh. 044 417 4692

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Sähköposti: juha.karvinen@savonlinna.fi