Hyppää sisältöön

Kaupallinen kalastus (ammattikalastus)

Kalastuslain tarkoituksena on parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon perustuen järjestää kalavaroja ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä käyttö ja hoito siten, että turvataan kalavarojen kestävä ja monipuolinen tuotto, kalakantojen luontainen elinkierto sekä kalavarojen ja muun vesiluonnon monimuotoisuus ja suojelu.

Tekninen lautakunta on 8.3.2023 § 48 on hyväksynyt Savonlinnan kaupungin kalastussäännön.

Tekninen lautakunta vahvistaa maksut ja julistaa luvat haettaviksi. Troolilupia myönnetään enintään 6 kappaletta ja 3 vuodeksi kerrallaan. Hakuajasta tiedotetaan lehti-ilmoituksella. Hakemus on tehtävä kirjallisena ja siihen on liitettävä todistus siitä, että hakija on kalastuslain 88 §:n tarkoittama kaupallinen kalastaja. Todistuksena käy verotodistus tai jäljennös ELY-keskuksen kaupallisten kalastajien rekisteriin kuulumisesta. Varsinaiset luvat myönnetään maankäyttöasiantuntijan päätöksillä.

Ammattikalastusluvat Savonlinnan kaupungin omistamille vesialueille on ollut haettavissa vuosiksi 2023 – 2025. Hakemukseen on liitettävä todistus siitä, että hakija on kalastuslain 6a §:n tarkoittama ammattikalastaja.

Maankäyttöasiantuntijan päätöksellä 23.3.2023 § 32 on nuotta- ja troolausluvat myönnetty vuosiksi 2023-2025.

Tekninen lautakunta on 8.3.2023 47 vahvistanut nuotta- ja troolilupamaksut. Maksut sisältävät arvonlisäveroa 24%.

Troolauslupa709,00 €/v
Nuotanvetolupa355,00 €/v
Talvinuotanvetolupa177,50 €/v
Pyydysyksikkö5,20 €/v
Pilkki- ja ongintakilpailut48,00 €
Haapasalmen perho- ja heittokalastus5,20 €


Ammattikalastusluvat oikeuttavat kalastamaan troolilla, nuotalla ja isorysällä.
Verkon suurin korkeus saa olla 6 metriä.

Ammattikalastuslupa on henkilökohtainen, jota ei voida siirtää toiselle.

Lupamaksu on maksettava vuosittain ennen kalastuksen aloittamista.

Yhteyshenkilö

Huttunen Tuomas, metsätalousinsinööri

  • Tekninen toimiala / Metsätilat

Puh. 044 417 4673

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Sähköposti: tuomas.huttunen@savonlinna.fi