Hyppää sisältöön

Kulttuuritoimi

Kulttuuritoimesta saa tietoa Savonlinnan kulttuuripalveluista: tapahtumista, harrastus- ja näyttelytiloista, kulttuurijärjestöistä, harrastusmahdollisuuksista ja avustuksista.

Kulttuuritoimi järjestää kulttuuritapahtumia ja hoitaa kulttuurihallintoon liittyviä tehtäviä.

Kulttuuritoimi sijaitsee pääkirjasto Joelissa

Rantasuo Outi, kulttuurijohtaja

  • Sivistystoimiala / Kulttuuritoimi

Puh. 044 417 4400

Osoite: Asemantie 5, 57100 Savonlinna

Sähköposti: outi.rantasuo@savonlinna.fi

Kulttuuripalvelujen kehittäminen, suunnittelu ja organisointi, perusopetuksen kulttuuripolku, avustusasiat, kaupunginkirjaston hallinto- ja esimiestehtävät sekä asioiden valmistelu sivistyslautakunnalle.

Kosonen Elina, kulttuurituottaja

  • Sivistystoimiala / Kulttuuritoimi

Puh. 044 417 5444

Osoite: Asemantie 5, 57100 Savonlinna

Sähköposti: elina.kosonen@savonlinna.fi

Kulttuuritapahtumien ja -palveluiden suunnittelu ja toteutus, Kino Lusto ja pääkirjaston tapahtumien koordinointi.

S creatives -hanke 2022-2023

S creatives on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, jota tehdään yhdessä paikallisten luovien alojen ammattilaisten kanssa. Keskeisimpänä yhteistyötahona toimii savonlinnalainen luovien alojen yhdistys Pääkonttori ry. S creatives -hankkeella (2022-2023) pilotoidaan uutta, luovia aloja tukevaa toimintamallia ja käynnistetään koordinoitu yhteistoiminta Savonlinnan seudulla. Hankkeen avulla jatketaan Euroopan kulttuuripääkaupunkihankkeen aikana Savonlinnassa alkanutta työtä sekä tuetaan luovien alojen ekosysteemin kehittymistä ja vakiintumista alueelle.

Lisätietoja: www.screatives.fi