Hyppää sisältöön

Väärinkäytösilmoitus

Voit ilmoittaa havaitsemasi Savonlinnan kaupungin toiminnassa ilmenneen vakavan väärinkäytöksen oheisella lomakkeella. Muu ilmoittamistapa ei ole mahdollista Savonlinnan kaupungin ilmoittajansuojelulain tarkoittamassa sisäisessä kanavassa.

Tästä pääset ilmoituslomakkeelle. (Muista säilyttää saamasi salasana)

Tästä pääset ilmoituksesi seurantasivulle. Tarvitset salasanaasi seurantasivulle pääsemiseksi.

Sisäinen kanava ei ole yleinen palautekanava, vaan se on tarkoitettu nimenomaan vakavien väärinkäytösten ilmoittamiseen.

Tekemäsi väärinkäytösilmoituksen jälkeen saat järjestelmästä yksilöllisen käsittelytunnuksen. Säilytä se myöhempää käyttöä varten. Tarvitset sitä käsittelyvaiheiden seuraamiseksi sisäisessä kanavassa.

Lomake on ilmoittajansuojelulain (1171/2022) tarkoittama sisäinen ilmoituskanava kaupungin toiminnassa havaittujen vakavien väärinkäytösten ilmoittamiseksi. Väärinkäytösilmoituksen tekijä saa ilmoittajansuojelulaissa tarkoitettua suojaa, jos ilmoittajalla on ilmoittamishetkellä perusteltu syy uskoa, että rikkomista koskeva tieto pitää paikkaansa ja että tällainen tieto kuuluu lain soveltamisalaan. Jos ilmoitus koskee ympäristönsuojelua tai elintarviketurvallisuutta tai eläinten hyvinvointiin liittyviä viranomaistehtäviä, suojan saaminen edellyttää myös ilmoittajansuojelulain 8 §:ssä mainittujen edellytysten täyttymistä (ilmoittajansuojelulaki 8 §).

Ennen ilmoituksen tekemistä arvioi huolellisesti seuraavia kysymyksiä:

  • Onko väärinkäytöksessä kyse jokin ilmoittajansuojelulain 2 §:n tarkoittamista lainsäädännön aloista? (ilmoittajansuojelulaki 2 §)
  • Onko sinulla perusteltua syy uskoa, että kyseessä on vakava väärinkäytös?
  • Oletko suojaa saavan henkilöpiirin joukossa? (Ilmoittajansuojelulaki 5 §)

Savonlinnan kaupungin väärinkäytösten sisäisessä ilmoituskanavassa tekemäsi ilmoitus käsitellään nimettömästi. Sisäisen kanavan tietoturva- ja tietosuojaa koskevat asiat on kuvattu oheisessa tietosuojaselosteessa.

Savonlinnan kaupunki on nimennyt väärinkäytösilmoituksia käsittelevät henkilöt, joilla on lakiin perustuva salassapitovelvollisuus. Nimetyillä henkilöillä on lakiin perustuva velvollisuus ryhtyä asianmukaisen ilmoituksen perusteella tarpeellisiin toimenpiteisiin väärinkäytösilmoituksen paikkansa pitävyyden selvittämiseksi ja tarvittaessa rikkomiseen puuttumiseksi.

Huomaathan, että perusteettoman väärinkäytösilmoituksen tekeminen voi olla rangaistavaa.

Oikeuskanslerinvirasto ylläpitää kansallista keskistettyä ulkoista ilmoituskanavaa, johon voidaan tehdä väärinkäytösilmoitus vain erityisten edellytysten täyttyessä. Lue edellytykset täältä.