Hyppää sisältöön

Vainajan tuhkan sirottelulupa kaupungin maa- tai vesialueelle

Hautaustoimilaki

Hautaustoimilaissa säädetään ihmisen ruumiin hautaamisesta ja tuhkaamisesta sekä tuhkan käsittelystä. Laissa on säädetty krematorion ylläpitäjän velvoitteista tuhkan luovuttamisessa, tuhkan hautaamisesta tai muulla tavoin sijoittamisesta sekä tuhkauksen ja tuhkan sijoituksen rekisteröinnistä. Tuhkan sijoittamiseen edellytetään maanomistajan tai -haltijan suostumusta.

Ympäristönsuojelupalvelut

Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelupalvelujen toimintaohje vainajan tuhkan sirottelusta vesistöön.

Savonlinnan kaupungin suostumuksen antaminen

Ennen tuhkan luovuttamista krematoriosta luovutuksensaajan tulee rekisterinpitoa varten ilmoittaa kirjallisesti krematorion ylläpitäjälle tiedot vainajasta sekä tieto siitä, minne yhteen paikkaan vainajan tuhka pysyvästi tullaan sijoittamaan.

Tekninen lautakunta on 12.12.2023 § 229 päättänyt vainajan tuhkan sirotteluluvista Savonlinnan kaupungin maa- ja vesialueille.

Kaupungin omistamilta vesialueilta vainajan tuhkan sirottelupaikaksi on vakiintunut Tallisaaren pää, josta tuhkat sirotellaan Kyrönsalmeen. Kartta alueesta ja ilmakuva alueesta. Teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti muualle kaupungin vesialueille vainajan tuhkan sirotteluun suhtaudutaan myönteisesti ja annetaan lupa tapauskohtaisesti. Maa-alueille vainajan tuhkan sirotteluun annetaan lupa hyvin perustelluista syistä.

Tuhkan sirottelua varten tulee pyytää Savonlinnan kaupungin maankäyttöpalveluiden lupa.

Lupahakemuslomake Kyrönsalmi.

Lupahakemuslomake muu maa- tai vesialue.

Hakemuslomake tulee toimittaa sähköpostilla osoitteeseen tontit@savonlinna.fi
tai postilla osoitteeseen: Savonlinnan kaupunki, Maankäyttöpalvelut, Olavinkatu 27,
57130 SAVONLINNA.

Savonlinnan kaupungin lupa tuhkan sijoittamiseen on luonteeltaan maanomistajan suostumus eikä valituskelpoinen hallintopäätös.

Lisätietoja:

Inkinen Tiina, maankäyttöneuvottelija

  • Tekninen toimiala / Maankäyttöpalvelut

Puh. 044 417 4671

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Sähköposti: tiina.inkinen@savonlinna.fi