Hyppää sisältöön

Tonttijaot 

Asemakaavan rakennuskortteliin kuuluvalle alueelle laaditaan tonttijako, joka on suunnitelma siitä, miten kortteli jaetaan tonteiksi. Tonttijakoa voidaan tarpeen vaatiessa myös muuttaa. Tonttijako tai tonttijaon muutos esitetään kartalla, josta ilmenee tonttien pinta-alat, rajat ja kulkuyhteydet. Tonttijakoa tai sen muutosta valmisteltaessa kuullaan tonttijakoalueen ja siihen rajoittuvien kiinteistöjen omistajia ja haltijoita.

Tonttijaon laatii mittausinsinööri. Laatiminen vie eri vaiheineen aikaa 1–3 kuukautta. Lainvoimainen tonttijako on edellytys tontin lohkomiselle. Tontille saa rakennusluvat vasta lohkomisen ja kiinteistörekisteriin merkitsemisen jälkeen.

Yhteyshenkilöt:

Ronkainen Jesse, maanmittausinsinööri

  • Tekninen toimiala / Mittauspalvelut

Puh. 050 440 2255

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Sähköposti: jesse.ronkainen@savonlinna.fi

Männynsalo Ari, kartastoteknikko

  • Tekninen toimiala / Mittauspalvelut

Puh. 044 417 4645

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Sähköposti: ari.mannynsalo@savonlinna.fi

Tekninen lautakunta on hyväksynyt 12.9.2023 § 155 maksut ja taksat vuodelle 2024.