Hyppää sisältöön

Nitraattiasetuksen mukaiset ilmoitusasiat

Lannan varastointi aumassa

Kuivalantaa tai orgaanista lannoitevalmistetta, jonka kuiva-ainepitoisuus on vähintään 30 tilavuusprosenttia, voidaan varastoida aumassa valtioneuvoston asetuksessa (1250/2014) säädettyjen edellytysten täyttyessä. Perusteltuja syitä lannan aumaamiselle ovat työtekniset tai hygieeniset syyt.

Ilmoitus lannan tai orgaanisen lannoitevalmisteen varastoimisesta aumassa tulee tehdä vähintään 14 vuorokautta ennen toimenpiteeseen ryhtymistä.

Ilmoitus lannan varastoimisesta aumassa