Hyppää sisältöön

Nitraattiasetuksen mukaiset ilmoitusasiat

Lannan varastointi aumassa

Kuivalantaa tai orgaanista lannoitevalmistetta, jonka kuiva-ainepitoisuus on vähintään 30 tilavuusprosenttia, voidaan varastoida aumassa valtioneuvoston asetuksessa (1250/2014) eli ns. nitraattiasetuksessa säädettyjen edellytysten täyttyessä. Perusteltuja syitä lannan aumaamiselle ovat työtekniset tai hygieeniset syyt.

Ilmoitus lannan tai orgaanisen lannoitevalmisteen varastoimisesta aumassa tulee tehdä vähintään 14 vuorokautta ennen toimenpiteeseen ryhtymistä.

Ilmoitus lannan varastoimisesta aumassa

Lannan levitys poikkeustilanteessa

Nitraattiasetuksen 10 §:n mukaan lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levittäminen pellolle on kielletty 1.11. – 31.3. välisenä aikana. Lannan levityksen kieltoajasta poikkeaminen on marraskuun loppuun saakka mahdollista, jos termisen kasvukauden aikana alueella on satanut merkittävästi enemmän kuin normaalivuosina ja haihdunta on ollut niin vähäistä, että pellot eivät märkyyden vuoksi kanna koneita. Poikkeaminen koskee vain lantaa, ei orgaanisia lannoitevalmisteita tai muita lannoitteita.

Poikkeamista koskeva ilmoitus on jätettävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 31.10. mennessä. Ilmoituksen tekee se toiminnanharjoittaja, jonka kotieläintilalla lanta syntyy.