Hyppää sisältöön

Oppimisen tukitoimet

Kolmiportainen tuki

Oppilailla on oikeus kolmiportaiseen tukeen: yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Tuetun opetuksen suunnittelu ja niihin liittyvät pedagogiset asiakirjat laaditaan vuosikellon mukaisesti.

Tukitoimiin luetaan mm. laaja-alainen ja luokkamuotoinen erityisopetus, ohjaajapalvelut, ja tukiopetus. Erilaiset oppimisen apuvälineet (äänikirjat, digimateriaalit), mahdollisuus täydentää kokeita ja tehtäviä suullisesti, lisäaika kokeissa ym. ovat jokaiselle oppilaalle tarjottavia keinoja.

Tukiopetus

  • Tukiopetusta voidaan antaa tilapäisesti opinnoistaan jälkeen jääneille oppilaille esim. sairauden tai muun vastaavan syyn takia. Lomamatka ei oikeuta tukiopetukseen.
  • Tukiopetus on pyrittävä järjestämään niin, että tarvittaessa koulukyyditys järjestyy niin kotiin kuin kodista koululle.