Hyppää sisältöön

Talousmetsät

Kaupungin omistuksessa on ns. talousmetsiä n. 3000 hehtaaria. Metsiä hoidetaan ajantasaisten metsäsuunnitelmien ohjaamina. Metsäalueet sijaitsevat hajallaan eri osissa kaupungin aluetta.

Talousmetsien käytön periaatteena on mahdollisimman korkea puuntuotanto ja sitä kautta saatava kestävä metsänmyyntitulo. Toiminnassa huomioidaan metsäluonnon monimuotoisuutta lisäävät näkökohdat jättämällä käsittelyn ulkopuolelle mahdolliset uhanalaisten lajien esiintymisalueet. Metsien käsittelyssä noudatetaan myös kaupungin metsille myönnetyn PEFC- sertifikaatin kriteerien vaatimuksia.

Hakkuut talousmetsissä toteutetaan pääsääntöisesti ns. pystykauppoina (tarjouskilpailu), jolloin puutavarat ostanut yhtiö toteuttaa puunkorjuun. Metsänhoitotyöt toteutetaan osin omana työnä, osin kilpailutuksen kautta.

Vastuuhenkilö:

Huttunen Tuomas, metsätalousinsinööri

  • Tekninen toimiala / Metsätilat

Puh. 044 417 4673

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Sähköposti: tuomas.huttunen@savonlinna.fi

Metsurit:

Laurio Mika, metsuri

  • Tekninen toimiala / Metsätilat

Puh. 044 417 4674

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Turtiainen Santeri, metsuri, arboristi

  • Tekninen toimiala / Metsätilat

Puh. 044 417 4675

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna