Hyppää sisältöön

Maisematyölupa

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (toimenpiderajoitus):

Ennen 1.5.2017 voimaan tulleissa kaavoissa sovelletaan voimassa ollutta MRL 128 §:

 • asemakaava-alueella;
 • yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään; eikä
 • alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty.

Lupaa ei tarvita yleiskaavan tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin.

1.5.2017 jälkeen voimaan tulleissa kaavoissa sovelletaan uutta MRL 128 §:

 • asemakaava-alueella;
 • ranta-asemakaava-alueella, jos ranta-asemakaavassa niin määrätään;
 • yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään, lukuun ottamatta puiden kaatamista yleiskaavassa maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi osoitetulla alueella; eikä
 • alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle rakennuskielto on yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten määrätty.

Lupaa ei tarvita yleiskaavan tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin.

Lupaviranomaisena toimii kaavoituspäällikkö.

Maisematyöluvan hakeminen

Maisematyölupaa haetaan lupapiste.fi-palvelun kautta.

 • Hakijana voi olla ainoastaan kiinteistön omistaja tai haltija. Hankkeelle tulee valtuuttaa kaikki kiinteistön omistajat. Valtuutuksen voi tehdä pankkitunnuksilla Lupapisteessä tai liittämällä hakemukseen allekirjoitetun valtakirjan.
 • Jos kiinteistön omistaja tai haltija on yritys, täytyy Lupapisteeseen joko avata yritystili tai yrityksen valtuuttama henkilö voi tehdä hakemuksen, jolloin hakemukseen liitetään valtakirja tai kaupparekisteriote. Kohtaan Hakija (Hankkeeseen ryhtyvä) kirjataan kuitenkin yritys ja yrityksen yhteyshenkilöksi se henkilö, joka on hakemuksen tehnyt. Jos käytetään yritystiliä, tulee huomata, että sähköposti-ilmoitukset tulevat lähtökohtaisesti vain yritystilin ylläpitäjälle. Jos yritystilin muu käyttäjä kuin ylläpitäjä haluaa vastaanottaa ilmoituksia, tulee hänen huolehtia itselleen osapuolivaltuutus hankkeelle.
 • Jos hakemuksen laatii hakijan puolesta joku muu esim. metsäyhtiö, hakijan tulee antaa tälle valtakirja.

Hakemuksen liitteiksi tarvitaan seuraavat asiakirjat:

 • Selvitys alueen omistus- tai hallintaoikeudesta
  • Oikeaksi todistettu jäljennös lainhuudosta, saantokirjasta tai muu selvitys hallintaoikeudesta
  • Mahdollinen valtakirja tai kaupparekisteriote
 • Hakkuusuunnitelma ja -kartta
  • Lisätään Lupapisteessä kohtaan Suunnitelmat ja liitteet / Puiden kaataminen / Pääpiirustukset / Asemapiirros
 • Naapurien kuuleminen
  • Toimenpidealueeseen rajoittuvien kiinteistöjen ja muiden alueiden omistajille ja haltioille on varattava tilaisuus tulla kuulluiksi.
  • Hakija voi itse kuulla naapurit Lupapiste-palvelussa, jos naapurin sähköpostiosoite on tiedossa. Kuuleminen voidaan hyväksyä vain, mikäli naapuri kirjautuu Lupapisteeseen vahvaa tunnistautumista käyttäen, ks. ohje Naapureiden kuuleminen Etusivu (lupapiste.fi)
  • Vaihtoehtoisesti kuulemisen voi tehdä tältä sivulta löytyvällä lomakkeella. Lomake on palautettava allekirjoitettuna ja liitettävä hakemukseen Lupapisteessä kohdassa Suunnitelmat ja liitteet / Naapurin kuuleminen.
  • Myös viranomainen voi kuulla naapurit voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Jos kuultavia naapureita on enemmän kuin kymmenen, voidaan kuuleminen toteuttaa lehtikuulutuksella.

Lomake naapurien kuulemiseen (doc)

Lomake naapurien kuulemiseen (pdf)

Maisematyölupaan liittyvät maksut

Yhteydenotot:

Huttunen Tuomas, metsätalousinsinööri

 • Tekninen toimiala / Metsätilat

Puh. 044 417 4673

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Sähköposti: tuomas.huttunen@savonlinna.fi

Behm Päivi, kaavoituspäällikkö

 • Tekninen toimiala / Kaavoituspalvelut

Puh. 044 417 4655

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Sähköposti: paivi.behm@savonlinna.fi

Lupapisteen käyttöön ja naapurien kuulemiseen liittyvät kysymykset:

Virtanen Mira, kaavavalmistelija

 • Tekninen toimiala / Kaavoituspalvelut

Puh. 050 345 2066

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Sähköposti: mira.virtanen@savonlinna.fi

Yksittäisten tonttipuiden kaatamiseen asemakaava-alueella tarvitaan lupa. Luvan myöntää puistopuutarhuri.

Yhteydenotot: puistopuutarhuri Anna-Mari Huopainen, p. 044 417 4657