Hyppää sisältöön

Taajamametsät

Kaupungilla on omistuksessaan ns. taajamametsiä n. 1350 hehtaaria. Taajamametsiä hoidetaan ajantasaisten metsäsuunnitelmien ohjaamina.

Suunnitelmat sisältävät kaikki huomattavimmat metsäalueet kaupunkirakenteen ja liitoskuntien taajamien (Kerimäki, Punkaharju ja Savonranta) sisällä ja liepeillä. Myös kaupungin eteläpuoleiset saaret, Uuraansaari, Kaupinsaari, Käärmesaari, Iso- ja Pieni- Simuna, Reitiosaaret ja Ypykkä kuuluvat suunnitelma-alueeseen.

Taajamametsien käsittelyä ohjaavat ensisijaisesti luonnon monimuotoisuuteen, maisemanhoitoon ja kaupunkilaisten virkistäytymiseen liittyvät näkökohdat. Olosuhteiden niin salliessa pyritään mahdollisimman pitkään kiertoaikaan ja metsien uudistumiseen vähitellen luontaisesti. Varsinaisia uudistushakkuita tehdään suhteellisen vähän. Taajamametsien kokonaiskasvusta hakataan vuosittain keskimäärin n. 50%.

Saaristoa lukuun ottamatta hakkuut taajamametsissä toteutetaan pääsääntöisesti ns. hankintahakkuina, jolloin puutavarat korjataan metsästä kaupungin omana työnä, joko omien metsureiden hakkaamana tai ostettuna hakkuupalveluna. Puutavaran kuljetuspalvelut kilpailutetaan.

Erilaiset hoitotyöt taajamametsissä tehdään pääosin omana työnä.

Omatoimisille asukkaille voidaan sovittaessa myös myöntää lupia pienimuotoisiin metsänhoidollisiin töihin.

Savonlinnan kaupungin metsäpalveluiden pääasiallisena tehtävänä on Savonlinnan kaupungin omistamien taajamametsien sekä talousmetsien hoitaminen. Näiden tehtävien lisäksi kaupungin metsurit mahdollisuuksiensa mukaan voivat osallistua tonttipuiden sekä vaarapuiden kaatamiseen niin omistus- kuin kaupungin vuokratonteilla. Pääsääntöisesti tontin omistajien tulee tilata puiden kaataminen yksityisiltä toimijoilta.

Metsäpalvelujen taksa 1.1.2024 alkaen.

Vastuuhenkilö:

Huttunen Tuomas, metsätalousinsinööri

  • Tekninen toimiala / Metsätilat

Puh. 044 417 4673

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Sähköposti: tuomas.huttunen@savonlinna.fi

Metsurit:

Laurio Mika, metsuri

  • Tekninen toimiala / Metsätilat

Puh. 044 417 4674

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Turtiainen Santeri, metsuri, arboristi

  • Tekninen toimiala / Metsätilat

Puh. 044 417 4675

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna