Hyppää sisältöön

Savonlinnan koulu- ja päiväkotiruokailu

Koululaisille tarjottu ateria sisältää pääruoan, salaatin, ruokajuoman, leipää ja kasvisrasvapohjaista ravintorasvaa. Sen tulisi kattaa kolmannes koululaisen energian tarpeesta, jotta vireys säilyisi koulupäivän ajan.

Päivähoidossa oleville lapsille tarjotaan lounaan lisäksi aamupala ja iltapäivän välipala. Päivähoidon aterioiden tulisi kattaa kokopäivähoidossa 2/3 osaa ja puolipäivähoidossa 1/3 osaa lapsen päivän ravinnontarpeesta. Vuorohoidossa oleville lapsille tarjotaan myös päivällinen ja iltapala sekä mahdolliset viikonloppuateriat.

Koululaiset ja osa päivähoidon lapsista annostelee itsepalvelulinjastosta ruokansa itse, joten viimekädessä ruokailun ravitsemuksellisten tavoitteiden toteutuminen riippuu siitä, mitä lapsi tai nuori lautaselleen valitsee.

Ruokaa saa aina hakea lisää, ainoastaan kappaletavaroiden annosmäärää on rajoitettu. Tällöinkin ruokaa saa hakea lisää, mutta heitä ohjataan annostelemaan lautasensa oikein: Lautasmallin mukaan ½ lautasesta täytetään kasviksilla, ¼ perunalla, riisillä tai pastalla ja ¼ pääruoalla.

Leipä on pääsääntöisesti ruisleipää ja näkkileipää. Keiton kanssa tarjoamme joskus sämpylää ja vaaleaa leipää. Vaihtelua kouluruokailuun tuovat erilaiset teemapäivät – ja viikot sekä ruokaperinteeseen kuuluvat juhlapyhät.

Ateria on terveellinen, täysipainoinen, vaihteleva, monipuolinen, riittävä ja maukas kotiruoan veroinen lounas, joka nautitaan kauniisti tarjolle laitettuna niin sanottuna yleisenä lounasaikana.

Ruokalista

Ruokapalvelussa on käytössä kuuden viikon kiertävä runkoruokalista, jota uudistetaan vuosittain mm. asiakaspalautteiden pohjalta. Lisäksi ruokapalvelun kaikissa toimipisteissä vietetään yhtenäisiä teemapäiviä ja -viikkoja sekä ruokaperinteeseen kuuluvia juhlapyhiä.

Viikoittainen lounasruokalista julkaistaan Itä-Savossa ja Savonmaassa. Lisäksi ruokasalissa on esillä oma viikoittainen tarkennettu lounasruokalista.

Erityisruokavaliot

Ruokapalvelut valmistaa kaikki oppilaiden tarvitsemat lääkärintodistukseen perustuvat erityisruokavaliot sekä uskonnollisista tai eettisistä syistä rajoitetut ruokavaliot. Lisäksi yläasteilla ja lukioissa on mahdollisuus valita lihaton vaihtoehto.

Jos lapsi tarvitsee erityisruokavaliota tai hänen ruokavalionsa on uskonnollisista tai eettisistä syistä johtuen rajoitettu, vanhempien tulee täyttää Ilmoitus erityisruokavaliosta -kaavake ja palauttaa se koulun terveydenhoitajalle tai päiväkotiin. Lisäksi vanhemmat ovat aina tervetulleita keskustelemaan kaikista lastensa ruokailuun liittyvistä asioista ruokapalveluhenkilökunnan kanssa.

Erityisruokavalion tulee perustua siis aina lääkärintodistukseen ja ilmoitus on uusittava vuosittain toimintakauden alussa, viimeistään elokuussa. Lisäksi vanhempien toivotaan ilmoittavan lasten poissaoloista myös koulun keittiöön, jos lapsella on hyvin yksilöllinen erityisruokavalio. Näin pystymme ruokapalvelussa paremmin palvelemaan erityisruokavaliota tarvitsevia oppilaita.

Välipalat

Musiikkiopiston oppilasravintolassa ja Lyseon lukion oppilasravintolassa toimii kahvio, mistä voi ostaa edullisesti aamupalaa ja välipalaa. Tarjolla on sämpylöitä, leivonnaisia, kahvia, kaakaota, mehua ym.
Talvisalon koululla toimii välipalakahvio.
Kaikilla ala- ja yläasteilla tarjotaan iltapäivän välipalaa tarpeen mukaan edulliseen hintaan. Kysely välipalan tarpeellisuudesta suoritetaan aina syksyisin.

Tuloksellisen toiminnan edellytykset

Asianmukaiset tilat, laitteet ja välineet, ammattitaitoinen henkilökunta ja laadullisesti korkeatasoiset elintarvikkeet mahdollistavat hyvän tuloksen. Keittiöhenkilöstön ammatillista osaamista ja laadukasta työn hallintaa tuetaan järjestämällä koulutustilaisuuksia, joihin osallistutaan avoimella oppimismielellä.

Yhteinen ympäristö

Ympäristösuojelulliset näkökohdat kestävän kehityksen periaatteita noudattaen otetaan huomioon koko kouluruokailuprosessissa koskien elintarvikkeiden hankintaa, pakkauksia, ruoan valmistusta, tarjoilua ja jätehuoltoa. Kouluruokailun toteutus tukee osaltaan koulun ympäristökasvatusta.

Yhdessä ohjaten oppimaan

Ruokailun onnistuminen on koko henkilökunnan yhteinen asia. Oppilaiden ohjaamista ja kasvamista työn arvostukseen ja vastuullisuuteen edistetään muun muassa heidän osallistumisellaan ruokailun järjestelyihin ja keittiötyöhön. – Savonlinnan koulukeittiöiden henkilöstö sitoutuu oheiskasvattajina oppilaan ohjaamiseen sekä luonnolliseen, ystävälliseen ja toisen ihmisen huomioon ottavaan ja joustavaan kanssakäymiseen yhteistyöhakuisessa koulun ilmapiirissä.

Parhaimmillaan ruokailu on kaikille rentouttava hetki, jolla on ravitsemuksellisia sekä kasvatuksellisia tavoitteita. Ruoan tulee olla maukasta, monipuolista ja värikästä. Ruokailu tukee myös kotona opittuja terveyttä ylläpitäviä ruokailutottumuksia, hyviä tapoja, sosiaalisuutta sekä jatkaa ravitsemuskasvatusta sekä vaalii ruoka- ja tapakulttuuria.

Vanhemmat ovat aina tervetulleita tutustumaan kouluruokailuun. Toivomme, että kotona keskusteltaisiin kouluruokailun merkityksestä ja kannustettaisiin lasta valitsemaan lautaselleen ruokaa lautasmallin mukaisesti. Kaikissa ruokailuun liittyvissä asioissa voitte aina ottaa suoraan yhteyttä toimipisteen ruokapalvelusta vastaavaan henkilöön.

Arviointi

Kouluruokailun tuloksellisuutta arvioidaan sisäisen ja ulkoisen arvioinnin avulla. Jokainen työntekijä arvioi työtänsä itse ja ryhmässä. Asiakkaiden mielipiteitä kuullaan päivittäin sekä noin kahden vuoden välein tehtävillä asiakastyytyväisyyskyselyillä. Keittiön toimintojen ja tuotteiden jatkuvalla seurannalla, arvioinnilla ja kehittämisellä, laatu- ja kustannustietoisuudella sekä tilanneherkkyydellä varmistetaan myös ruokapalvelun tuloksellisuus ja kilpailukyky.