Hyppää sisältöön

Järjestyssäännöt

1. Järjestyssääntöjen tarkoitus

Järjestyssääntöjen tarkoituksena on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

2. Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet koulussa

 1. Oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, oikeus turvalliseen oppimisympäristöön, oikeus yhdenvertaiseen ja tasapuoliseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan.
 2. Oppilaan velvollisuus on osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon, suorittaa tehtävät tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti.
 3. Oppilaan on käyttäydyttävä muita kiusaamatta ja syrjimättä sekä toimittava siten, ettei hän vaaranna muiden oppilaiden, kouluyhteisön tai opiskeluympäristön turvallisuutta tai terveyttä.

3. Hyvät tavat

 1. Käyttäydyn kohteliaasti ja asiallisesti hyviä tapoja noudattaen.
 2. En hyväksy kiusaamista enkä osallistu kiusaamiseen tai vaaran tuottamiseen. Kunnioitan toisen fyysistä koskemattomuutta ja omaisuutta.
 3. Huolehdin koulun omaisuudesta ja olen siitä korvausvelvollinen.
 4. Huolehdin ympäristön siisteydestä.
 5.  Pukeudun asiallisesti ja säänmukaisesti. En käytä päähinettä sisällä.
 6. En kuvaa enkä julkaise tallenteita ilman kuvattavien lupaa. 

4. Oppitunnit

 1. Saavun tunneille täsmällisesti opiskeluvälineet mukana ja kotitehtävät tehtyinä.
 2. Pidän puhelimeni ja muut elektroniset laitteet oppitunneilla äänettömällä ja repussa, ellei opettaja ohjeista toisin.
 3. Opiskelen tunnollisesti ja ahkerasti työrauhaa kunnioittaen.
 4. Noudatan näitä sääntöjä myös koulun ulkopuolella pidettävillä oppitunneilla ja retkillä.

5. Välitunnit

 1. Menen välitunnille ulos ilman erillistä kehotusta.
 2. Kellon soidessa tulen viipymättä sisälle ja laitan ulkovaatteeni siististi naulakkoon.
 3. Poistun koulun alueelta vain opettajan luvalla.
 4. Pidän kouluympäristön siistinä.

6. Ruokailu

 1. Pesen kädet ennen ruokailua.
 2. Noudatan hyviä ruokailutapoja. 
 3. Annan ruokarauhan.  
 4. Valitsen itselleni monipuolisen annoksen ja pyrin syömään lautaseni tyhjäksi.

7. Koulumatka

 1. Kuljen koulumatkat koulun järjestyssääntöjä, liikennesääntöjä ja muita annettuja ohjeita noudattaen.
 2. Säilytän polkupyörät yms. lukittuina koulun alueella niille varatuilla paikoilla.
 3. Käytän pyöräillessä kypärää.

Edellisten järjestyssääntöjen lisäksi noudatan Suomen lakia sekä opettajien ja muun henkilökunnan antamia ohjeita.


8. Menettelytavat kun yhteisistä säännöistä ja toimintatavoista poiketaan 

Koulutehtävät 

 • Laiminlyötyjen kotitehtävien tekeminen työpäivän päätyttyä. 

Käyttäytyminen 

 • Ojentaminen 
 • Oppilaan kuuleminen ja keskustelu. 
 • Luokasta poistaminen 
 • kasvatuskeskustelu
 • Jälki-istunto 

Edellä mainituista toimenpiteistä ilmoitetaan huoltajalle tai lailliselle edustajalle.