Hyppää sisältöön

Kaavoituksen maksut

Maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämien lupien ratkaisemiseen liittyvistä tehtävistä perittävät maksut sekä yleiskaavan ja asemakaavan laatimisesta tai muuttamisesta aiheutuvista kustannuksista perittävä maksu.

Tekninen lautakunta on hyväksynyt 26.10.2021 § 190 taksan vuodelle 2022.