Hyppää sisältöön

Kaavoituksen maksut

Maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämien lupien ratkaisemiseen liittyvistä tehtävistä perittävät maksut sekä yleiskaavan ja asemakaavan laatimisesta tai muuttamisesta aiheutuvista kustannuksista perittävä maksu.

Tekninen lautakunta on hyväksynyt 12.9.2023 § 155 maankäyttöpalvelujen maksut ja taksat, joihin kuuluvat kaavoituspalvelujen maksut ja taksat. Maksut ja taksat astuvat voimaan 1.1.2024.