Hyppää sisältöön

Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää eri taiteenalojen opetusta. Taiteen perusopetukseen kuuluvat musiikki, sanataide, tanssi, esittävät taiteet (teatteritaide ja sirkustaide) ja visuaaliset taiteet (arkkitehtuuri, audio-visuaalinen taide, kuvataide ja käsityö). Aikuisille voidaan myös järjestää taiteen perusopetusta.

Opetuksen järjestäminen perustuu lakiin (633/1998) ja asetukseen (813/1998) taiteen perusopetuksesta. Opetushallitus päättää taiteenaloittain taiteen perusopetuksen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä (opetussuunnitelman perusteet). Opetussuunnitelman perusteet voivat sisältää erilaajuisia oppimääriä. Taiteen perusopetuksesta annetun asetuksen mukaan oppimäärät ovat yleinen oppimäärä ja laaja oppimäärä.

Yleisen oppimäärän mukaisen opetuksen tehtävänä on luoda perustaa emotionaaliselle, esteettiselle ja eettiselle kasvulle sekä antaa edellytyksiä elinikäiseen taiteen harrastamiseen. Taiteen opiskelun tarkoituksena on kehittää oppilaiden ajattelemisen taitoja ja luovuutta elämän eri alueilla sekä antaa valmiuksia hakeutua myöhempiin opintoihin.

Laajan oppimäärän mukaisen opetuksen tehtävänä on antaa oppilaille mahdollisuus opiskella taidetta pitkäjänteisesti sekä kehittää taidollisia ja tiedollisia valmiuksia, joita tarvitaan ammatti-opinnoissa. Opetuksen tavoitteena on tukea henkistä kasvua, luovuutta ja sosiaalisia taitoja.

Taiteen perusopetuksesta annetun lain mukaan kunta voi järjestää taiteen perusopetusta tai järjestää opetuksen yhdessä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa tai hankkia ne julkiselta tai yksityiseltä yhteisöltä taikka säätiöltä.

Taiteen perusopetus Savonlinnassa

Savonlinnan musiikki- ja tanssiopisto musiikki,tanssi ja teatteri 
Linnalan opisto musiikki
Linnalan kuvataidekoulu kuvataide ja käsityö