Hyppää sisältöön

Esi- ja perusopetuksen monikulttuurisuussuunnitelma

Opetuksen järjestäminen Savonlinnassa

Savonlinnan kaupungissa otettiin käyttöön sivistyslautakunnan hyväksymä monikulttuurisuussuunnitelma tammikuussa 2016.

Monikulttuurisuussuunnitelmaa päivitetään säännöllisesti. Suunnitelman sisältö ja käyttöönotto käydään ennakkoon läpi jokaisessa vastaanottavassa yksikössä yhdessä vastaanottokeskuksen toimijoiden kanssa.

Vastaanottavat yksiköt tekevät tarvittaessa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden koulupaikka määräytyy ensisijaisesti lähikouluperiaatteen mukaisesti. Esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa toimitaan vastaavalla periaatteella.

Maahanmuuttajille tulee taata oppimiseen riittävät resurssit: opetushenkilöstö, kolmiportainen tuki (mm. tulkkipalvelut, koulunkäyntiohjaajat) ja materiaalit.

2.1 Esiopetus

Esiopetusta järjestetään päiväkodeissa ja kouluissa.

Maahanmuuttajataustaiset lapset integroidaan suomalaisten lasten kanssa jo olemassa oleviin ryhmiin.

2.2 Perusopetus

Savonlinnassa annetaan valmistavaa opetusta. Valmistavaa opetusta annetaan joko omassa koulussa integroituna yleisopetuksen luokassa tai erillisessä valmistavassa luokassa. Opetuksen järjestäjä päättää tästä.

Järjestelyt sovitaan vuosittain oppilaiden ikien, määrien ja tuen tarpeen mukaan.

Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opetusta eriytetään ja yksilöllistetään kunkin oppilaan taitotason mukaan. Oppilaan koulumotivaation ylläpitämiseen ja vahvistamiseen panostetaan. Erityisesti on huomioitava puutteellisen suomen kielen taidon haasteet oppimisessa. Tämä tapahtuu käyttämällä monipuolisia työtapoja, materiaaleja ja arviointikäytänteitä.

Oppilas pyritään integroimaan mahdollisimman varhain ikäluokkansa oppilaiden koululuokkaan tai jonkin oppiaineen ryhmään. Tarvittaessa oppimisen apuna käytetään koulunkäynninohjaajia ja mahdollisesti kotikielen opettajia.

Esi- ja perusopetuksen monikulttuurisuussuunnitelma 2022 (pdf)