Hyppää sisältöön

Liikenneväylien suunnittelu

Kunnallistekniset palvelut tulosalue laatii liikenneväylien suunnitelmat.Katujen, kevyen liikenteen väylien ja pysyvien liikennejärjestelyiden suunnitelmat käsitellään teknisessä lautakunnassa.

Katusuunnittelussa kuullaan alueen asukkaita luonnosten valmistuttua. Tämän jälkeen suunnitelmiin tehdään tarkennuksia ja suunnitelmat asetetaan julkisesti nähtäville. Asukkaille tiedotetaan tästä kirjeellä. Muistutuksia suunnitelmaan on mahdollisuus tehdä ennen lautakunnan lopullista käsittelyä.

Tilapäiset liikennejärjestelyt hoidetaan työmaan toimesta. Infrapäällikkö päättää alle kuuden kuukauden ajalla tarvittavista liikennemerkeistä.

Yhteystiedot:

Ahokas Jani, infrapäällikkö

  • Tekninen toimiala / Kunnallistekniset palvelut

Puh. 044 417 4601

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Sähköposti: jani.ahokas@savonlinna.fi