Hyppää sisältöön

Savonlinnan kaupungin karttapalvelu

– Erillisessä ikkunassa ovat etäisyyden ja pinta-alan mittaustyökalut
– Taustakartta latautuu pian, odota hetki
– Savonlinnan kaupunki hyödyntää Maanmittauslaitoksen Paikkatietoikkuna-palvelua omien paikkatietoaineistojensa esilletuontiin

Savonlinnan aineistoja ovat
– Opaskartta Savonlinnan keskustaajamasta sekä Kerimäen, Punkaharjun, Savonrannan, Putikon ja Tuunaansaaren taajamista
 Ajantasa-asemakaava Savonlinnan keskustaajamasta
(huom. Voimassa oleva asemakaava, kaavamerkintöjen selitykset sekä kaavan yleiset määräykset on aina tarkistettava erikseen Kaavoituspalveluista)

Maanmittauslaitoksen aineistoja ovat valtakunnalliset
– Taustakarttasarja, sisältää myös rakennusten osoitenumerot,
Ortokuvat (ilmakuvat) sekä
– O
soite- ja kohdehaku
   – osoite on kirjoitettava kokonaan, esim. Olavinkatu
   – osoitetta voi täydentää osoitenumerolla ja kunnan nimellä,
     esim. Olavinkatu 27 Savonlinna (numero ei saa olla esim. 26-28 tai 2a)
   – osoitteen likimääräinen sijainti siirtyy karttanäkymään keskelle
   – kohde voi olla myös kylä, kaupunginosa, kulmakunta tai vesistö

Savonlinnan osoitteisiin liittyvää palautetta ja kysymyksiä voi lähettää osoitteella: joni.tepponen(a)savonlinna.fi