Hyppää sisältöön

Savonlinnan kaupungin karttapalvelu

– Erillisessä ikkunassa ovat etäisyyden ja pinta-alan mittaustyökalut
– Taustakartta latautuu pian, odota hetki
– Savonlinnan kaupunki hyödyntää Maanmittauslaitoksen Paikkatietoikkuna-palvelua omien paikkatietoaineistojensa esilletuontiin

Savonlinnan aineistoja ovat
– Opaskartta Savonlinnan keskustaajamasta sekä Kerimäen, Punkaharjun, Savonrannan, Putikon ja Tuunaansaaren taajamista
 Ajantasa-asemakaava Savonlinnan keskustaajamasta
(huom. Voimassa oleva asemakaava, kaavamerkintöjen selitykset sekä kaavan yleiset määräykset on aina tarkistettava erikseen Kaavoituspalveluista)

Maanmittauslaitoksen aineistoja ovat valtakunnalliset
– Taustakarttasarja, sisältää myös rakennusten osoitenumerot,
Ortokuvat (ilmakuvat) sekä
– O
soite- ja kohdehaku
   – osoite on kirjoitettava kokonaan, esim. Olavinkatu
   – osoitetta voi täydentää osoitenumerolla ja kunnan nimellä,
     esim. Olavinkatu 27 Savonlinna (numero ei saa olla esim. 26-28 tai 2a)
   – osoitteen likimääräinen sijainti siirtyy karttanäkymään keskelle
   – kohde voi olla myös kylä, kaupunginosa, kulmakunta tai vesistö

Savonlinnan osoitteisiin liittyvää palautetta ja kysymyksiä voi lähettää osoitteella: paikkatietopalvelut@savonlinna.fi

HUOM! Yritysten tai muiden yksityisten palveluntarjoajien navigaattoreiden ja muiden karttapalveluiden aineistojen päivittäminen ei kuulu kunnan tehtäviin. Osoitetietoja päivitetään palveluntarjoajan parhaaksi katsomalla tavalla ja nopeudella. Jos kartalla huomaa virheen, siitä voi ilmoittaa suoraan palvelun ylläpitäjälle. Yleisimmin käytetyissä karttapalveluissa on ohjeet ilmoittamisesta.