Hyppää sisältöön

Oppilaskunta

Oppilaskunnan toiminta on tärkeä osa lasten ja nuorten demokraattista toimintakulttuuria. Toimiminen oppilaskunnassa kehittää oppilaiden valmiuksia toimia oman ryhmänsä edustajana ja harjaannuttaa neuvotteluun perustuvaa yhteistoimintaa. Oppilaskuntatoiminnan ideana on kasvattaa kansalaisista aktiivisia opettamalla heille demokraattisen toiminnan muotoja ensimmäisestä kouluvuodesta lähtien. Oppilaskuntatoiminnan tavoitteena on herättää oppilaiden kiinnostus oman koulun kehittämistä kohtaan. Oppilaskunnan hallitus, luokat ja opettajat voivat rakentaa yhteisöllisesti toimivan koulun.

Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat. Jokaisesta luokasta valitaan kaksi edustajaa oppilaskunnan hallitukseen äänestämällä. Luokan edustajien tehtävänä on toimia viestinviejinä luokasta hallituksen kokoukseen ja kokouksesta takaisin luokkaan. Edustajien joukosta valitaan hallitukselle puheenjohtaja ja sihteeri.

Toiminnan tavoitteena on ohjata oppilaat keskinäiseen yhteistyöhön, pyrkiä parantamaan oppilaiden asemaa koulussa ja edistää oppilaiden harrastustoimintaa sekä vastuuta yhteisten asioiden puolesta. Kokouksissa käsitellään oppilaiden ehdotuksia esimerkiksi kouluyhteisön parantamiseksi ja yhteisiksi hankkeiksi. Tiedonkulun varmistamiseksi hallituksesta luokkaan ja takaisin jokaisessa kokouksessa hallituksen jäsenillä on mukana oppilaskuntavihko, johon kirjataan päätökset. Oppilaskunnan kokousten pöytäkirjat ovat nähtävillä oppilaskunnan ilmoitustaululla