Hyppää sisältöön

Savonlinnan Teknologiapuisto Nohevan - konseptin ja vetovoimatekijöiden kehittäminen

Kehittämishanke 23.4.2008–31.12.2011

Savonlinnan teknologiapuisto Noheva on Savonlinnan kaupungin 100-prosenttisesti omistaman Savonlinnan yritystilat Oy kiinteistö- ja kehitysyhtiön kehitys- ja toimitilayksikkö, joka on perustettu rakennuttamaan, kehittämään ja markkinoimaan Savonlinnaan perustettavan teknologia- ja tiedepuiston liiketoimintamahdollisuuksia osaamisintensiivisille ja kasvuhakuisille teknologia- ja palveluyrityksille.

Savonlinnan teknologiapuisto Noheva sijaitsee Andritz Oy:n Savonlinnan toimipaikan välittömässä läheisyydessä. Samoin sen toteutuksessa hyödynnetään LTY:n ja Mikkelin ammattikorkeakoulun Kuitulaboratorion tutkimuspalvelufasiliteettejä kehitettäessä ja houkuteltaessa Savonlinnaan uusia metsäteollisuuden ja ympäristöteknologiatoimialojen sekä näiden toimintaan luontevasti integroituvia kehittäjäyrityksiä että ICT yrityksiä. Kokonaisuus tukee alueella jo toimivien yritysten liiketoiminnan vahvistumista ja jatkuvaa kasvua.

Savonlinnan teknologiapuisto Nohevan toimintoja varten on rakennettu 1 vaihe, 1 600 m2 toimitila, joka on ollut käytössä vuoden 2008 syksystä saakka. Kokonaisuudessaan teknologiapuiston toimitiloja on mahdollista laajentaa alueellisen maankäytön osalta kehittyä ao. sijainnissa 5 000 – 15 000 m2 laajuiseksi. Alueelle on näin ollen potentiaalia sijoittaa erittäin merkittävä määrä uutta liiketoimintaa, joka tukee Savonlinnan elinkeinoelämän kehittymistä ja paikkakunnan kilpailukykyä sellu-, paperi- ja ympäristöteknologia (clean tech ja green tech)-alojen osaajana. Teknologiapuiston ensimmäisen vaiheen rakennukseen on sijoittunut kymmenkunta yritystä, jotka edustavat monipuolisesti keskittymän suunnittelun vaiheessa määriteltyjä teknologia- ja liiketoiminta-aloja:

 • Prosessi- ja laitesuunnittelu, prosessi- ja virtausmallinnus Kuitulabra ja noheva
 • Tehtaiden ja prosessilaitteiden kunnossapitoliiketoiminta
 • Laite- ja prosessidiagnostiikkasovellukset
 • Teollisuuden tietotekniikka ja automaatio (ICT)
 • Bioenergia ja ympäristöteknologia
 • Teollisuuden toimintaprosessien kehittäminen

Puolet teknologiakeskukseen 1.vaiheeseen sijoittuneista yrityksistä on innovatiivisia start-up- ja kasvuyrityksiä, joiden toiminta laajenee Savonlinnaan muualta Suomesta.

Kehittämishankkeen tavoitteet

Savonlinnan teknologiapuisto Oy:n tavoitteena on tällä toimintaympäristöprojektilla tuottaa markkinoinnin- ja yritysmyynnin työvälineet ja sisältö teknologiapuiston houkuttavuuden konkreettiseksi lisäämiseksi ja alueen/toimialakeskittymän markkinoimiseksi ja vahvistamiseksi.

Teknologiapuiston palvelukehityksen tavoitteena on saavuttaa TEKEL-jäsenyys vuonna 2010. Tämä edellyttää mm. yrityskehitys- ja uuden liiketoiminnan käynnistämisen tukipalvelujen suunnittelua teknologiapuiston osaksi.

Konkreettisena tavoitteena on luoda valmius sekä käynnistää toimenpiteet, joilla saadaan houkuteltua yrityskeskittymään lisää yrityksiä (sitovat vuokrasopimukset) siten, että mahdollisimman nopeasti saadaan taloudellinen perusta 2. vaiheen rakennushankkeen käynnistämiselle. Vuosina 2009 – 2010 on tavoitteena saada teknologiapuiston kokonaisvaltainen toteuttaminen käyntiin yritys- ja tarvelähtöisesti.

Liiketoiminnan kehittämisympäristön vahvistamisessa ja investointien ohjaamisessa keskitytään seuraavien liiketoimintojen vahvistamiseen keskittymässä/teknologiapuistossa:

 1. Kemiallisen metsäteollisuuden ja prosessiteollisuuden uusien liiketoiminta”vetureiden” houkuttelu ja kasvattaminen keskittymään. Erityisesti fokusoidutaan kansainvälisesti toimiviin yrityksiin, jotka edustavat seuraavia strategisia liiketoiminta-aloja: a. Metsäteollisuuden prosessit ja laitteet, tukeutuen FiberLaboratoryn teknologia- ja tutkimuspohjaan
  b. Biorefine/seuraavan sukupolven sellutehdasteknologian kehittäjät ja kaupallistajat
  c. Prosessimodernisoinnit
  d. Green/Clean Tech -teknologiat
  e. Tulevaisuuden liiketoimintakonseptit, joissa palveluajattelu on tiiviisti integroitu kestävään teknologiseen kehittämiseen
 2. Teknologiapohjaa ja liiketoimintaverkostoa monipuolistavien teknologia- ja palveluyritysten kehittäminen ja sijoittumisohjaus keskittymään. Erityisesti keskitytään seuraavien teknologia- ja palvelualojen vahvistamiseen keskittymässä:
  a. Innovatiiviset mittausteknologiat (kuvantaminen, tomografia- jne.)
  b. Elinkaariliiketoiminnan tukipalvelut – diagnostiikka, laskenta, suunnittelu
  c. Remote-palvelut prosessiteollisuudelle
  d. Kansainvälinen sellu-, paperi- ja biorefine-liiketoiminnan osaaminen (myynti, konsultointi)
  e. Clean Tech ja Green Tech -teknologiakehityspalvelut prosessiteollisuudelle

Hankkeen käytännön toteutuksesta vastaa Savonlinnan Yritystilat Oy/ Teknologiapuisto Noheva.

Lisätietoja

Noheva

Projektijohtaja Lasse Pulkkinen
Kaakkois-Suomen osaamiskeskus
lasse.pulkkinen(at)savonlinna.fi

Projektipäällikkö Noora Nuutinen
Savonlinnan Teknologiapuisto Noheva
noora.nuutinen(at)noheva.fi
www.noheva.fi

Vipuvoimaa EU:lta ja Euroopan aluekehitysrahasto logot