Hyppää sisältöön

Avustukset ja apurahat

Kohdeavustus yli 5000€

Myöntämisestä päättää: Sivistyslautakunta

Kuka voi hakea: Savonlinnalaiset rekisteröidyt järjestöt ja yhteisöt, joiden kotipaikka on Savonlinna.

Hakuaika: Kaupunginhallitus julistaa avustukset haettaviksi vuosittain elokuun aikana pidettävässä kokouksessaan.

Mihin tarkoitukseen: Kaupunginhallituksen hyväksymät kohdeavustusten myöntämistä koskevat ohjeet ja hakulomake ovat luettavissa kaupungin kotisivuilla www.savonlinna.fi/asiointi/avustukset

Savonlinnan taidepalkinto

Savonlinnan taidepalkinto annetaan joka toinen vuosi (parittomat vuodet) savonlinnalaiselle taiteilijalle tai taiteilijaryhmälle, joka omalla taiteenalallaan on saavuttanut tunnustusta ja toiminnallaan hyödyttänyt Savonlinnan kaupunkia tuottaen sille kunniaa joko välittömästi tai välillisesti.

Taidepalkinto on tunnustus tehdystä taiteellisesta työstä ja se myönnetään hakemuksetta. Palkintomääräraha, 2000 € varataan Savonlinnan kaupungin kulttuuritoimen talousarvioon. Palkinto voidaan jättää jonakin vuonna jakamatta.

Savonlinnan taidepalkinnon myöntää Savonlinnan kaupungin sivistyslautakunta niin, että se ojennetaan saajalle itsenäisyyspäivän juhlassa tai muussa sopivassa tilaisuudessa.

Muut avustukset ja apurahat

Savonlinnassa ja Etelä-Savossa asuvat voivat hakea avustuksia ja apurahoja mm. seuraavista:

Etelä-Savon taidetoimikunta www.taike.fi

Suomen kulttuurirahaston Etelä-Savon rahasto www.skr.fi

Alfred Kordelinin säätiön Savonlinnan rahasto http://www.kordelin.fi/