Hyppää sisältöön

Kunnallinen varhaiskasvatus

Lapsen varhaiskasvatus  järjestetään mahdollisuuksien mukaan huoltajien toivomassa muodossa. Vaihtoehtoina ovat kunnallinen varhaiskasvatus ja yksityinen varhaiskasvatus.

Lapsella on subjektiivinen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen 1.8.2020 lukien.

Kunnallista varhaiskasvatustoimintaa järjestetään päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Lastaan kotona hoitavien huoltajien tueksi järjestetään kerhotoimintaa avoimessa päiväkodissa, Tikantanssissa
Siellä järjestetään myös lasten ja huoltajien välistä yhteistä toimintaa. Syksyllä 2019 Tikantanssin yhteyteen avattiin perheiden kohtaamispaikka.

Varhaiskasvatuksessa laaditaan lapselle yhdessä huoltajien kanssa yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma, jonka toteutumista seurataan ja tarkistetaan vuosittain.

Varhaiskasvatustoimintaa määrittelee varhaiskasvatuslaki .