Hyppää sisältöön

Luvanvaraiset toimenpiteet 

Rakennuslupa

 • uusi rakennus
 • lisärakennus (laajennus)
 • uudestaan rakentamiseen verrattava muutos
 • käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen
 • muutokset, joilla on vaikutusta rakennuksen terveellisyyteen ja turvallisuuteen

Toimenpidelupa ja ilmoitus

 • luvanvaraisuus on taulukkomuodossa rakennusjärjestys
 • Huom! koko kiinteistöä koskeva vesi- ja viemäri- sekä ilmastointilaitteiden uudelleen rakentaminen on toimenpideluvan varainen
 • lämpökaivot ja lämmönkeruuputkistot tulivat luvanvaraisiksi 1.5.2011 alkaen. Hankkeet edellyttävät toimenpideluvan tai kirjallisen ilmoitusmenettelyn rakennusvalvonnasta. Luvanvaraisuus selviää rakennusjärjestyksestä.

Purkamislupa

 • asemakaava-alueella rakennusta purettaessa aina kun on kyseessä muu kuin talousrakennus

Purkamisilmoitus

 • purkamisilmoitus tarvitaan aina kun ei tarvita lupaa, ei kuitenkaan pienemmistä kuin 6 m2:n suuruisista rakennuksista

Maa-ainesten ottaminen

 • luvan myöntää rakennus- ja ympäristölautakunta, valvonta rakennusvalvonnassa