Hyppää sisältöön

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Savonlinnan kaupungin on tiedonhallintalain (906/2019) 28 §:n mukaisesti julkisuusperiaatteen toteuttamista varten ylläpidettävä kuvausta hallinnoimistaan tietovarannoista ja asiarekisteristä.

Asiakirjajulkisuuskuvauksen tarkoituksena on antaa yleiskuvaus siitä, miten Savonlinnan kaupungin asiarekisteri ja palvelujen tiedonhallinta ovat jäsentyneet ja millaisia tietovarantoja organisaatiossa hallinnoidaan. Asiakirjajulkisuuskuvauksen avulla kerrotaan missä laajuudessa viranomainen/Savonlinnan kaupunki käsittelee tietoja tuottaessaan palveluja tai käsitellessään asioita.

Julkisuuslain mukaan tietopyynnöt viranomaisen asiakirjan sisällöstä on yksilöitävä riittävästi siten, että viranomainen voi selvittää, mitä asiakirjaa pyyntö koskee. Viranomaisen velvollisuus on avustaa tiedon pyytäjää asiakirjan yksilöinnissä. Kuvauksen tavoitteena on auttaa kaupungin asiakkaita ja muita asianosaisia kohdistamaan tietopyyntönsä oikealle viranomaiselle, sekä yksilöimään tietopyyntö julkisuuslain edellyttämällä tavalla. Mahdollisuus saada tieto siitä, mitä tietovarantoja viranomaisella on, palvelee hallinnon avoimuutta. Tietoaineistojen kuvausten yhteydessä on esimerkinomaisesti lueteltu hakutekijöitä, joilla tietoja voidaan hakea. Asiakirjajulkisuuskuvaus sisältää ohjeistuksen, miten tietoja voidaan pyytää.  

Asiakirjajulkisuuskuvausta ylläpidetään ja päivitetään jatkuvasti, jotta varmistetaan siinä kuvattujen tietojen ajantasaisuus. Savonlinnan kaupungin tietoaineistot eivät pääsääntöisesti ole saatavilla avoimesti teknisen rajapinnan avulla. Verkkosivuilla julkaistaan mm. luottamuselinten esityslistat ja pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset.

Tietopyynnöt:
Tietopyynnöt pyydetään toimittamaan kirjaamoon, missä ne rekisteröidään määräaikojen seuraamiseksi. Kirjaamo toimittaa tietopyynnöt vastattaviksi oikealla taholle.

sähköpostiosoite: kirjaamo(at)savonlinna.fi
Kirjaamon osoite: Savonlinnan kaupunki, Kirjaamo, Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Asiakirja-/Tietopyynnöt Savonlinnan kaupungille-linkki

Jos tietopyyntö sisältää salassa pidettäviä tietoja, tulee se toimittaa Suomi.fi-viestit-palvelua käyttäen, jossa palvelun käyttäjä tunnistetaan vahvalla tunnistuksella tai omakätisesti allekirjoitetulla tietopyynnöllä. Suomi.fi-viestit palvelun kautta saapunut viesti ohjautuu kirjaamoon, josta tietopyynnöt toimitetaan asiasta vastaavalle viranhaltijalle tai toimialalle.  Tarvittaessa neuvoja saa kirjaamosta.

Suojaamattomalla sähköpostilla ei tule lähettää salassa pidettäviä tietoja sisältävää tietopyyntöä.

Siirry Suomi.fi-viestit-palvelu.